Od zasilatele se očekává vysoká profesionalita při obstarání přepravy na účet jeho zákazníka a pojištění vlastní odpovědnosti za škody vzniklé následkem porušení závazku je jednou ze známek této profesionality. Základní rozsah pojištění se vztahuje k věcné škodě a může být rozšířen na následné a finanční škody.

Pro koho je pojištění určeno

  • Spediční společnosti
  • Zprostředkovatelé přepravy

 

Předmět pojištění

  • Pojištění se vztahuje na povinnost zasilatele nahradit škodu, která vznikla příkazci tím, že zasilatel nesplnil svoji povinnost zajistit přepravu věci podle podmínek zasilatelské nebo přepravní smlouvy.

Výhody

Základem je právní úprava závazků ze smluv příkazního typu pro zasilatelství a podpůrně též pro komisi podle občanského zákoníku.

  • Roční pojistná doba s pojistným podle výše limitu odpovědnosti a ročního obratu zasilatele bez navýšení v případě splátek.
  • Široký rozsah pojištění.
  • Odpovědnost za škody v důsledku překročení dodací lhůty v základním rozsahu.
  • Pojištění je rozšířeno o odpovědnost zasilatele v postavení silničního dopravce.
  • Připojištění nároků vůči zasilateli.
  • Územní platnost dle skutečných zprostředkovatelských aktivit zasilatele.
  • Možnost sjednání pojištění pro jiné než věcné škody.