Jedná se o škodové pojištění přepravy "CARGO".

Výhody pro vás

Flexibilita a vysoká upisovací kapacita

Pojistná smlouva s flexibilně nastavitelnými parametry. Od přepravy spotřebního zboží  až po průmyslové celky v rámci celého světa.

Marine Loss Control

Předcházením rizikům se dá dle statistik pojistitelů zabránit až 70 % nastalých škod.

Přehledné podmínky pojištění

Srozumitelné podmínky i pro nezasvěcené klienty.

Pro koho je pojištění určeno

 • Společnosti všech velikostí, vývozce a dovozce
 • Projekty infrastruktury
 • Speditéry nabízející zákazníkům pojištění zboží během přepravy

O produktu

Pojištění přepravy Cargo se vztahuje na přepravu zboží všemi dopravními prostředky včetně meziskladování a překladů. Lze jej sjednat na roční období na základě obratu nebo deklarací jednotlivých přeprav, v rámci jednoho obchodního kontraktu nebo pro jednotlivou neopakující se přepravu.

Co je pojištěno
 • Přepravované zboží proti nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení
 • Rozsah proti všem/vyjmenovaným/nejzávažnějším pojistným nebezpečím
 • Podíl pojištěného na nákladech vzniklých v souvislosti se společnou havárií v každém rozsahu pojištění
 • Pirátství
Připojištění
 • Rizika na základě aktuálních doložek londýnského pojistného trhu
 • Válečná rizika
 • Politická rizika (zahrnující terorismus)
 • Pobyt výrobků/zboží na výstavách a veletrzích
 • Meziskladování překračující lhůtu 30 dnů
Výluky

Škody vzniklé v souvislosti s:

 • úmyslným jednáním pojištěného anebo jeho zástupců
 • vadným, nedostatečným nebo nevhodným balením
 • vnitřní ztrátou nebo přirozenou povahou pojištěné věci
 • zdržením
 • obvyklým únikem tekutin, úbytkem na hmotnosti nebo objemu a obvyklým opotřebením

Komplexní rozsah pojištění a výluk je uveden v pojistných podmínkách v sekci Dokumenty ke stažení. 

Nejčastější otázky a odpovědi

Prosíme o doložení výpisu z OR, v případě sjednání přes zprostředkovatele (pojišťovacího makléře) také podepsanou plnou moc, předchozí škodní průběh, druh převáženého zboží a jeho předpokládaný roční objem a požadovaný rozsah pojištění.

Z přepravy jsou především vyloučena teritoria, na která je uvaleno embargo vyhlášené ze strany Organizace spojených národů, orgány Evropské unie nebo vládou České republiky.

Ano, máme k dispozici celou řadu specifických doložek, které jsou vhodné u specifických druhů přeprav a konkrétních komodit. Díky těmto doložkám se každá pojistná smlouva u Colonnade z titulu pojištění přepravy stává jakýmsi “na míru ušitým” originálem.

Ano, platí že peníze v jakékoliv podobě, jakož i cenné papíry v jakékoliv podobě, tedy např. i známky, kolky, drahé vstupenky, nejsou u Colonnade z titulu pojištění přepravy pojistitelné.

Marine loss control zaměřuje na kontrolu a detekci slabých míst přepravního řetezce a snaží se klientovi formou poradenství a efektivních, tedy nákladově nezatežujících, opatření zmenšit riziko ztráty, poškození nebo zničení jeho zboží. Klient za tuto službu většinou nic neplatí. Jde-li o velké projekty infrastruktury, je tato služba často zahrnuta již v ceně pojištění.

Nejčastěji se uplatňuje u těch druhů zásilek, kde buď hrozí klientovi a potažmo pojistiteli velká škoda, např. u vysoce hodnotných a často nadrozměrých zásilek – typický příklad jsou velké generátory. Další takovou typickou skupinou jsou pak komodity, kde je zvýšené riziko krádeže, např. spotřební elektronika, barevné a cenne kovy, hračky, drahé oděvy apod.

Dokumenty ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu

Stáhnout

Pojistné podmínky

Stáhnout

Produktový list

Stáhnout

Dotazník – Pojištění přepravy

Stáhnout

Dotazník – kontrakt

Stáhnout

Dotazník – Přeprava zasilatele

Stáhnout

Mohlo by vás zajímat...

Pojištění se vztahuje na povinnost zasilatele nahradit škodu, která vznikla příkazci tím, že zasilatel nesplnil svoji povinnost zajistit přepravu věci podle podmínek zasilatelské nebo přepravní smlouvy.

Jednoduché škodové pojištění přepravy vlastního zboží vlastními vozidly po území České republiky.

Pojištění právním předpisem stanovené odpovědnosti silničního dopravce za škodu na nákladu.

Roční cestovní pojištění pro profesionální řidiče - jednotlivce.

Potřebujete poradit?

Napište nám

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši upisovatelé pro vás připraví nabídku na míru.

Napište nám →

Kontaktujte svého pojišťovacího makléře

Spolupracujeme s více než 300 makléřskými společnostmi v ČR.

Získejte více informací

Potřebujete detailnější informace?
Obraťte se na nás nebo vašeho makléře, který rád zodpoví vaše dotazy. Stejně tak vám naši upisovatelé připraví individuální nabídku.