Pojištění právním předpisem stanovené odpovědnosti silničního dopravce za škodu na nákladu.

Výhody pro vás

Předmět pojištění

Právně stanovená povinnost dopravce nahradit poškozenému škodu vzniklou na nákladu přepravovaném na základě smlouvy o přepravě věci.

Kvalitní servis

Přímá komunikace se zkušeným týmem upisovatelů a likvidátorů, osobní přístup, flexibilita a znalost pojistného trhu.

Konzultace a pomoc při likvidaci pojistných událostí

Možnost provádění šetření škody a vyřizování nároků na náhradu v místě vzniku škody.

Pro koho je pojištění určeno

 • Subjekty, kteří na základě platného oprávnění provozují za úplatu silniční přepravu nákladu

O produktu

Pojištění chrání dopravce před rizikem, kterému je vystaven při uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé během přepravy na základě smlouvy o přepravě věci v rámci České republiky (tuzemská přeprava) a Evropy (mezinárodní přeprava).

Co je pojištěno
 • Věcná škoda na přepravovaném zboží
 • Náklady právní ochrany
 • Výdaje vynaložené na zachraňovací náklady
 • Vícenáklady spojené se škodou na nákladu
 • Škoda následkem pozdního dodání do výše přepravného
 • Vícenáklady marné přepravy
 • Nakládka a vykládka
Připojištění
 • Poddopravce v první řadě
 • Kabotážní přepravy na území států EU
 • Samostatně i kabotáž na území SRN dle místní legislativy
 • Nároky na náhradu škody vzniklé spojeným právnickým osobám
 • Ručení nad váhový limit v mezinárodní i tuzemské přepravě
 • Rozšíření územní platnosti do zemí býv. SSSR a asijské části Turecka
Výluky

Škody vzniklé v souvislosti s:

 • úmyslným jednáním pojištěného
 •  vadným, nedostatečným nebo nevhodným balením
 •  vnitřní ztrátou nebo přirozenou povahou pojištěné věci
 • přírodními katastrofami a živelnými událostmi

Komplexní rozsah pojištění a výluk je uveden v pojistných podmínkách v sekci Dokumenty ke stažení. 

Nejčastější otázky a odpovědi

Výpis z OR, koncesní listina, v případě sjednání přes zprostředkovatele (pojišťovací makléř) také podepsanou plnou moc, předchozí škodní průběh.

Pojistná smlouva je sjednána na dobu neurčitou s pojistným obdobím 1 rok. Není-li pojistná smlouva vypovězena alespoň 6 týdnů před koncem pojištění, automaticky se platnost prodlužuje o další rok.

Pojistné se stanovuje dle počtu vozidel, územního rozsahu, zabezpečení vozidel, požadovaného ročního limitu plnění a předchozího škodního průběhu.

U pojištění dopravce je smluvně limitována výše náhrady škody, to znamená, že při škodě nemusí být tento limit dostačující k pokrytí celé škody na zboží. Dopravce se také může zprostit odpovědnosti v souladu s právními předpisy. Pojištění je navíc vždy sjednáváno se spoluúčastí a jen pro silniční přepravy. Z pojištění jsou samozřejmě vyloučeny nároky na náhradu škod, které byly způsobeny dopravcem úmyslně nebo hrubou nedbalostí. U pojištění zbožového, tedy cargo pojištění, je pak pojištěna plná hodnota zásilky při každé přepravě, nezávisle na hmotnosti, chybné nakládce/vykládce prováděné dopravcem.

Odpověď na oba dotazy je jednoduchá, ano. Za technický stav vozidla dopravce odpovídá a nemůže tedy ani poukázat na jiné okolnosti, které by ho odpovědnosti v takovém případě zbavovali.

Nikoliv, v takovém případě dopravce neodpovídá, není-li sjednáno dodání na přesný čas. Dopravce je navíc povinen uhradit jen vzniklou škodu, a to do výše dopravného.

Ano toto je pojištěno, pokud není v pojistných podmínkách výslovně vyloučeno. Pokud skutečně vykládku provádí, pojišťovny na to nahlíží tak, že je za ni zodpovědný a jedna se o součást přepravy. Není možné přijmout odpovědnost v případech, kdy ji dopravce neprovádí. Např. došlo k potvrzení objednávky přepravy, kde było ujednano ručení dopravce za škody vzniklé při vykládce, ale ve skutečnosti ji neprováděl. V těchto případech se jedná o povinnost k náhradě převzatou nad rámec právních předpisů a obchodni rozhodnutí.

Dokumenty ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu

Stáhnout

Pojistné podmínky

Stáhnout

Doplňkové pojistné podmínky

Stáhnout

Produktový list

Stáhnout

Dotazník - Odpovědnost dopravce

Stáhnout

Mohlo by vás zajímat...

Jedná se o škodové pojištění přepravy "CARGO".

Pojištění se vztahuje na povinnost zasilatele nahradit škodu, která vznikla příkazci tím, že zasilatel nesplnil svoji povinnost zajistit přepravu věci podle podmínek zasilatelské nebo přepravní smlouvy.

Jednoduché škodové pojištění přepravy vlastního zboží vlastními vozidly po území České republiky.

Roční cestovní pojištění pro profesionální řidiče - jednotlivce.

Potřebujete poradit?

Napište nám

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši upisovatelé pro vás připraví nabídku na míru.

Napište nám →

Kontaktujte svého pojišťovacího makléře

Spolupracujeme s více než 300 makléřskými společnostmi v ČR.

Získejte více informací

Potřebujete detailnější informace?
Obraťte se na nás nebo vašeho makléře, který rád zodpoví vaše dotazy. Stejně tak vám naši upisovatelé připraví individuální nabídku.