Stížnosti u Colonnade

V případě nespokojenosti s našimi službami nás prosím kontaktujte telefonicky, emailem či písemně na:

Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel: + 420 234 108 311
Email: stiznosti@colonnade.cz


Alternativní možnosti

Stížnost lze podat u orgánu vykonávajícímu dohled nad pojišťovnictvím v ČR, kterým je:

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03   Praha 1
Česká republika

Pokud s výsledkem šetření Vaší stížnosti u Colonnade nejste spokojeni, můžete se následně obrátit rovněž na manažera řešení stížností pro Colonnade Insurance S.A. emailem na complaints@colonnade-insurance.com.

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a námi, týkající se pojistné smlouvy neživotního pojištění, lze řešit i mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).


Zpracování stížností v naší společnosti vychází z doporučení BoS 12/069 Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, EIOPA a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Pro vyřízení stížnosti se uplatňuje lhůta v délce 30 dnů ode dne doručení stížnosti.


Máte také možnost požádat o alternativní řešení sporů lucemburský dozorový úřad Commissariat Aux Assurances (CAA). Více informací o alternativním řešení sporů, které nabízí CAA najdete zde.