Jednoduché škodové pojištění přepravy vlastního zboží vlastními vozidly po území České republiky.

Výhody pro vás

Jednoduchost a jednoznačnost

Jednoduché pojistné podmínky, minimální administrativa v průběhu pojištění.

Příznivá cena

Symbolická cena ve srovnání s dosahovaným obratem odpovídajícímu velké četnosti přeprav.

Pojištění jakéhokoliv vlastního zboží

Zboží včetně polotovarů, zásob, nakupované či prodávané věci.

Pro koho je pojištění určeno

Podnikatelským subjektům, které zajišťují pravidelně se opakující přepravu zboží a služeb vlastními nákladními nebo užitkovými silničními vozidly:

 • vlastním jménem pojištěného
 • na území České republiky anebo sousedních států
 • v rámci podnikatelské činnosti pojištěného

O produktu

Pojištění je zjednodušeným cargo pojištěním určeným pro přepravy v tuzemsku a z/do sousedních zemí prováděné vlastníkem zboží jeho vlastními vozidly. Sjednává se s ročním limitem plnění v závislosti na počtu používaných vozidel bez ohledu na celkový objem přeprav.

Co je pojištěno
 • Nehoda vozidla
 • Požár, úder blesku, výbuch
 • Zřícení stavby nebo její části, pád letadla nebo jeho části, pád stromu, stožáru
 • Zemětřesení, vichřice, povodeň, záplava, sesuv půdy, pád laviny
 • Krádež z uzavřeného a uzamčeného vozidla po násilném překonání překážky
Připojištění
 • Nakládka a vykládka zboží
 • Přepravy v rámci sousedních zemí
Výluky

Škody vzniklé v souvislosti s:

 • úmyslným jednáním pojištěného anebo jeho zástupců
 • vadným, nedostatečným nebo nevhodným balením
 • vnitřní ztrátou nebo přirozenou povahou pojištěné věci
 • zdržením, i pokud bylo způsobeno pojistným nebezpečím
 • zpronevěrou nebo nevysvětlitelnou ztrátou
 • hrubou nedbalostí pojištěného, jeho zaměstnanců nebo pověřených osob

Komplexní rozsah pojištění a výluk je uveden v pojistných podmínkách v sekci Dokumenty ke stažení. 

Nejčastější otázky a odpovědi

Výpis z OR, v případě sjednání přes zprostředkovatele (pojišťovací makléř) také podepsanou plnou moc, předchozí škodní průběh, druh převáženého zboží, požadovanou pojistnou částku a roční limit pojistného plnění, specifikaci a počet dopravích prostředů, kterými jsou přepravy prováděny, požadovaný územní rozsah.

Na dobu neurčitou s pojistným obdobím v délce jednoho roku.

Pojistné je stanoveno v závislosti na sjednané pojistné částce, ročním limitu plnění, počtu vozidel, trase přeprav a druhu pojištěných věcí.

Nikoliv, tento produkt je vhodný především pro klienty s vysokou četností vlastních přeprav a nižší hodnotou zboží, tj. limitem plnění na jednu pojistnou událost (např. 500 tis. Kč/1 mil. Kč). Pro méně častou přepravu hodnotného zboží je vhodné pojištění přepravy CARGO.

Dokumenty ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu

Stáhnout

Pojistné podmínky

Stáhnout

Produktový list

Stáhnout

Dotazník - Vlastní přeprava

Stáhnout

Mohlo by vás zajímat...

Jedná se o škodové pojištění přepravy "CARGO".

Pojištění právním předpisem stanovené odpovědnosti silničního dopravce za škodu na nákladu.

Pojištění se vztahuje na povinnost zasilatele nahradit škodu, která vznikla příkazci tím, že zasilatel nesplnil svoji povinnost zajistit přepravu věci podle podmínek zasilatelské nebo přepravní smlouvy.

Roční cestovní pojištění pro profesionální řidiče - jednotlivce.

Potřebujete poradit?

Napište nám

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši upisovatelé pro vás připraví nabídku na míru.

Napište nám →

Kontaktujte svého pojišťovacího makléře

Spolupracujeme s více než 300 makléřskými společnostmi v ČR.

Získejte více informací

Potřebujete detailnější informace?
Obraťte se na nás nebo vašeho makléře, který rád zodpoví vaše dotazy. Stejně tak vám naši upisovatelé připraví individuální nabídku.