Ochrana podnikatelů a firem před nároky třetích stran. Flexibilní rozsah pojištění se zaměřením na specifické požadavky klientů.

Výhody pro vás

Celosvětové krytí

Krytí odpovědnosti pro jakýkoliv územní rozsah a jurisdikci s osobním přístupem při likvidaci škod.

Kontaminace a stažení výrobku

K pojištění obecné odpovědnosti lze připojistit i pojistnou událost v souvislosti s kontaminací a stažením výrobku z trhu.

Flexibilita a individuální přístup

Flexibilní rozsah pojištění se zaměřením na specifické požadavky klientů.

Pro koho je pojištění určeno

 • Potravinářské, nápojářské firmy
 • Strojírenství, dodávky technologií
 • Textilní, hračkářský a papírnický průmysl
 • Těžký průmysl, chemické a petrochemické podniky, výroba plastů
 • Maloobchod, velkoobchod, hotelnictví
 • Real-estate, stavební průmysl
 • IT firmy

O produktu

Pojištění obecné odpovědnosti chrání společnosti a podnikatele před nároky třetích stran vyplývajících z jejich právní odpovědnosti za škody nebo újmy vzniklé při podnikatelské činnosti či způsobené vadným výrobkem. K pojištění obecné odpovědnosti lze sjednat doplňkové pojištění kontaminace nebo stažení výrobku z trhu.

Co je pojištěno
 • Náhrada věcné škody a škody na zdraví včetně osobní újmy
 • Náhrada finanční škody vyplývající z věcné škody nebo škody na zdraví
 • Náhrada nákladů na právní řízení
 • Náhrada regresních nároků zdravotních pojišťoven
 • Náhrada škody v souvislosti s vlastnictvím/držbou/pronájmem nemovitosti
 • Náhrada škody na věcech zaměstnanců, členů statutárních nebo dozorčích orgánů a na osobních věcech návštěvníků pojištěného (včetně vozidel)
 • Náhrada ekologických škod v režimu „náhlých a nahodilých“ – klauzule 72h
 • Křížová odpovědnost
 • Nemajetková újma
Výluky
 • Náklady, které je povinen nést sám pojištěný
 • Náhrady vzniklé v důsledku provozu dopravních prostředků
 • Škody na samotném výrobku
 • Tabákové produkty a azbest
 • Letecké výrobky
 • Radioaktivní kontaminace
 • Válka a terorismus

Komplexní rozsah pojištění a výluk je uveden v pojistných podmínkách v sekci Dokumenty ke stažení.


Pojistné krytí v souvislosti s kontaminací a stažením výrobku z trhu


Rozsah pojištění:

 • Náklady na oznámení/medializaci stažení
 • Náklady na dopravu a ubytování
 • Náklady spojené s přijetím dalších osob
 • Přesčasy pro kmenové zaměstnance
 • Výdaje pracovníků a náklady na jejich dopravu
 • Náklady na nájem skladových prostor
 • Náklady na přepravu výrobků
 • Náklady na zničení nepoužitých obalů
 • Náklady na likvidaci výrobků
 • Náklady na stažení iniciované 3. osobou

Výluky: Úmyslné porušení právních předpisů, azbestové výrobky, porušení autorských práv, použitím dílů, součástí nebo obalů, které bylo již dříve prohlášeno orgánem veřejné správy za nebezpečné nebo škodlivé. 


Nejčastější otázky a odpovědi

Pro vypracování nabídky potřebujeme znát popis činnosti klienta, obrat, škodní průběh a požadovaný rozsah pojištění.

Odpovědnost jednoho pojištěného vůči dalším pojištěným/majetkově propojeným společnostem.

Jedná se o pojištění druhé vrstvy, tj. nad rámec základního limitu. Při škodní události vyplácí pojistitel škodu jen v případě, že přesáhne stanovený limit (= spoluúčast).

Většinou ji navrhuje sám pojištěný podle svých potřeb. Výše spoluúčasti pak odráží výši pojistného.

Dokumenty ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu

Stáhnout

Pojistné podmínky obecné odpovědnosti

Stáhnout

Smluvní ujednání kontaminace a stažení výrobku z trhu

Stáhnout

Produktový list

Stáhnout

Mohlo by vás zajímat...

Krytí škod způsobených třetím stranám za vadné poskytnutí služeb, zásah do soukromí, podvodné jednání a další.

Kryje osobní odpovědnost členů orgánů společnosti po celém světě. Automatické pojištění dceřiných společností.

Ochrana před ekologickými riziky, které standardní pojistné smlouvy vylučují.

Krytí škod v případě neoprávněného nakládání s osobními nebo důvěrnými údaji včetně nákladů na obnovení těchto údajů i IT systémů.

Potřebujete poradit?

Napište nám

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši upisovatelé pro vás připraví nabídku na míru.

Napište nám →

Kontaktujte svého pojišťovacího makléře

Spolupracujeme s více než 300 makléřskými společnostmi v ČR.

Získejte více informací

Potřebujete detailnější informace?
Obraťte se na nás nebo vašeho makléře, který rád zodpoví vaše dotazy. Stejně tak vám naši upisovatelé připraví individuální nabídku.