S pojištěním finančních rizik zmírníte případné finanční dopady spojené s únikem či zneužitím citlivých dat.

Úhrada nákladů a škod souvisejících s únikem či poškozením dat.

Krytí škod způsobených třetím stranám za vadné poskytnutí služeb, zásah do soukromí, podvodné jednání a další.

Krytí škod v případě neoprávněného nakládání s osobními nebo důvěrnými údaji včetně nákladů na obnovení těchto údajů i IT systémů.

Kryje osobní odpovědnost členů orgánů společnosti po celém světě. Automatické pojištění dceřiných společností.