Odpovědnost za újmu a odpovědnost za újmu způsobenou výrobkem.

Ochrana podnikatelů a firem před nároky třetích stran. Flexibilní rozsah pojištění se zaměřením na specifické požadavky klientů.

Ochrana před ekologickými riziky, které standardní pojistné smlouvy vylučují.