Pojištění se vztahuje na povinnost zasilatele nahradit škodu, která vznikla příkazci tím, že zasilatel nesplnil svoji povinnost zajistit přepravu věci podle podmínek zasilatelské nebo přepravní smlouvy.

Výhody pro vás

Zasilatel v postavení silničního dopravce

Pojištění je rozšířeno o odpovědnost zasilatele v postavení silničního dopravce.

Pojištění i mimo věcné škody

Pojistíme i finanční a následné škody.

Překročení dodací lhůty a zachraňovací náklady

Povinnost nahradit škody v důsledku překročení dodací lhůty v základním rozsahu, zachraňovací náklady a náklady na řízení o náhradě škody.

Pro koho je pojištění určeno

 • Spediční firmy
 • Zprostředkovatele přepravy

O produktu

Jedná se o škodové odpovědnostní pojištění určené subjektům, které pro své příkazce obstarávají svým jménem přepravu nákladu/věci na základě zasilatelské smlouvy, zasilatelského příkazu nebo na základě objednávky přepravy, aniž přepravu sami provádějí, na účet příkazce.

Co je pojištěno
 • Následné škody
 • Finanční škody
 • Náklady právní ochrany před neoprávněnými nároky
 • Zachraňovací náklady
 • Výdaje na zjištění příčiny a rozsahu škody
 • Škoda na přepravovaném nákladu (zasilatel v postavení dopravce)
Připojištění
 • Pojištění odpovědnosti pojištěného v postavení jiného než silničního dopravce 
 • Pojištění odpovědnosti pojištěného za věci převzaté při skladování
Výluky
 • Úmyslné jednání pojistníka, pojištěného, osoby jednající jejich jménem
 • Smluvně převzaté nároky na náhradu škody nad rámec právní povinnosti
 • Loupež
 • Promlčené nároky
 • Některé druhy nákladu

Komplexní rozsah pojištění a výluk je uveden v pojistných podmínkách v sekci Dokumenty ke stažení.

Nejčastější otázky a odpovědi

Výpis z OR, v případě sjednání přes zprostředkovatele (pojišťovací makléř) také podepsanou plnou moc, předchozí škodní průběh. Informace o  obratu společnosti, teritoriálním rozsahu, druhu přeprav a předchozím škodním průběhu.

Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou v délce trvání 1 rok, s možností prodloužení na další rok.

Pojistné se stanovuje dle předpokládaného ročního příjmu z pojištěné činnosti, druhu sjednávaných přeprav a teritoriálního rozsahu, požadovaného ročního limitu plnění a předchozího škodního průběhu

Škody v důsledku poskytnutí chybnych informací dopravci, vzniklé chybným obstaráním přepravy, škody v důsledku uvedení nesprávných údajů v přepravních dokladech, opomenutí při sjednání pojištění, škody vzniklé při skladování, paletizaci apod.

V tomto případě se na zasilatele nahlíží jako na dopravce, u kterého přepravu objednal a odpovídá ve stejném rozsahu jako tento dopravce dle právních předpisů. 

Dokumenty ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu

Stáhnout

Pojistné podmínky

Stáhnout

Doplňkové pojistné podmínky - zasilatel

Stáhnout

Doplňkové pojistné podmínky - dopravce

Stáhnout

Produktový list

Stáhnout

Dotazník

Stáhnout

Mohlo by vás zajímat...

Jedná se o škodové pojištění přepravy "CARGO".

Jednoduché škodové pojištění přepravy vlastního zboží vlastními vozidly po území České republiky.

Pojištění právním předpisem stanovené odpovědnosti silničního dopravce za škodu na nákladu.

Ochrana podnikatelů a firem před nároky třetích stran. Flexibilní rozsah pojištění se zaměřením na specifické požadavky klientů.

Potřebujete poradit?

Napište nám

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši upisovatelé pro vás připraví nabídku na míru.

Napište nám →

Kontaktujte svého pojišťovacího makléře

Spolupracujeme s více než 300 makléřskými společnostmi v ČR.

Získejte více informací

Potřebujete detailnější informace?
Obraťte se na nás nebo vašeho makléře, který rád zodpoví vaše dotazy. Stejně tak vám naši upisovatelé připraví individuální nabídku.