Pojištění poskytuje krytí nákladů na organizaci eventu i ušlý zisk v případě jeho zrušení, odložení nebo přerušení.

Výhody pro vás

Flexibilní rozsah krytí

Pojistné krytí a limity přizpůsobíme rozsahu akce a potřebám organizátora. Pojistíme i neúčast interpreta. 

Zkušenost a profesionalita

Díky spolupráci s pojišťovnou Tokio Marine čerpáme z desítek let zkušeností v této oblasti.

Nadstandardní variabilita

Pojistíme událost pro veřejnost i uzavřenou skupinu účastníků, jednorázovou akci nebo sérii eventů.

Pro koho je pojištění určeno

 • Organizátoři kulturních a společenských akcí (koncerty, festivaly, módní přehlídky,..)
 • Organizátoři veletrhů, konferencí, školení
 • Pořadatelé sportovních akcí a turnajů

O produktu

Pojištění kryje pojištěného v souvislosti se ztrátami spojenými se zrušením organizované akce nebo neúčastí pojištěné osoby. Pojištění primárně a převážně chrání jmění pojištěného. Pořadatele akce chráníme ve všech právních formách.

Co je pojištěno

Pojištění nekonání akce a neúčasti zahrnuje následující:

 • V případě nekonání akce: náklady vyplývající z ne­konání, ukončení, odkladu, přerušení, zkrácení nebo přemístění pojištěné akce.
 • V případě neúčasti: náklady vyplývající z neschop­nosti pojištěné osoby zúčastnit se pojištěné akce z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu své smrti, nemoci, tělesného poškození způsobeného úrazem nebo zpoždění cesty.
 • Částku výdajů, které byly neodvolatelně uhrazeny ve spojitosti s pojištěnou akcí.
 • Všechny finanční částky, na které by měl pojištěný nárok z jakéhokoli zdroje specificky ve vztahu k po­jištěné akci (hrubé příjmy).
 • Náklady na zmírnění, které pojištěný uhradil výhrad­ně a výlučně za účelem předcházení nebo snížení čisté ztráty.
Připojištění
 • Nepříznivé počasí
 • Terorismus
 • Občanské nepokoje
 • Státní smutek
 • Aktivní útočník
 • Nucené snížení počtu účastníků
 • Katastrofická neúčast
 • Nevyklizení
 • Rekvizice místa konání
 • Virtuální přenos
 • Selhání počítačového systému
Výluky

Pojistné krytí je vyloučeno, pokud mimo jiné vyplývá z:

 • jakékoli události nebo okolnosti, o kterých pojištěný před uzavřením smlouvy věděl nebo při dodržení náležité péče vědět měl, že mohou mít za následek vznik škodní události; nebo
 • jakékoli přenosné choroby nebo hrozby nebo strachu z ní; nebo
 • skutečného nebo hrozícího zlovolného použití patogenních nebo jedovatých biologických nebo chemických látek; nebo
 • jakéhokoli porušení smlouvy pojištěným, pojištěnou osobou nebo kterýmkoli subdodavatelem; nebo
 • obecných cestovních omezení uložených příslušnými orgány.

Nejčastější otázky a odpovědi

Ne. Pojištění nekonání akce zahrnuje nezbytné nekonání, ukončení, odklad, přerušení, zkrácení nebo přemístění pojištěné akce.

Neúčast je neschopnost Pojištěné osoby zúčastnit se Pojištěné akce zejména z důvodu své Smrti, Tělesného poškození způsobeného úrazem nebo Zpoždění cesty, které jsou uvedeny jako Kryté nebo jinak uvedeny v Přehledu krytí. 

Ano. Pojištěnou osobou může být jakákoli osoba nebo osoby uvedené v Přehledu krytí.

Dokumenty ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu

Stáhnout

Pojistné podmínky

Stáhnout

Mohlo by vás zajímat...

Krytí škod způsobených třetím stranám za vadné poskytnutí služeb, zásah do soukromí, podvodné jednání a další.

Kryje osobní odpovědnost členů orgánů společnosti po celém světě. Automatické pojištění dceřiných společností.

Úhrada nákladů a škod souvisejících s únikem či poškozením dat.

Pojištění majetku firmy proti škodám způsobeným živly (např. požár, výbuch, vichřice, povodeň atd.), terorismem a jiným škodám způsobeným lidským faktorem (krádež a vandalismus). Kryjeme i finanční ztráty v důsledku přerušení nebo omezení provozu.

Potřebujete poradit?

Napište nám

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši upisovatelé pro vás připraví nabídku na míru.

Napište nám →

Kontaktujte svého pojišťovacího makléře

Spolupracujeme s více než 300 makléřskými společnostmi v ČR.

Získejte více informací

Potřebujete detailnější informace?
Obraťte se na nás nebo vašeho makléře, který rád zodpoví vaše dotazy. Stejně tak vám naši upisovatelé připraví individuální nabídku.