Ochrana před ekologickými riziky, které standardní pojistné smlouvy vylučují.

Výhody pro vás

Náhlé i postupné znečištění

Krytí škod vyplývajících jak z náhlého tak postupného znečištění.

Flexibilní rozsah krytí u vybraných rizik včetně retroaktivity

Specifické podmínky pro projekty odstranění staré ekologické zátěže.

Možnost kombinace krytí

Pojištění lze sjednat dohromady s odpovědnostní pojistkou nebo jako samostatnou pojistnou smlouvu včetně připojištění závažné havárie.

Pro koho je pojištění určeno

 • Výrobní a průmyslové podniky
 • Skladovací areály a technologické parky
 • Podniky odpadového hospodářství
 • Realitní sektor

O produktu

Pojištění environmentálních rizik je určeno firmám a podnikatelům, z jejichž podnikatelské činnosti může vyplynout odpovědnost za ekologickou újmu a její nápravu. Pojištění se sjednává na “nové znečištění”, tedy znečištění, které nastalo až po uzavření pojistné smlouvy.

Co je pojištěno
 • Náprava/sanace ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.
 • Náklady na realizaci preventivních opatření
 • Náklady právního zastoupení
 • Náklady na realizaci nápravných opatření (šetření, odstranění, vyčištění, monitoring) v rámci majetku pojištěného i mimo něj včetně nákladů na opravu majetku pojištěného, poškozeného při realizaci nápravných opatření
 • Škoda vyplývající jak z náhlého a neočekávaného, tak i z postupného znečištění
 • Škoda na zdraví a věcná škoda, způsobená třetím osobám v důsledku znečištění
Připojištění
 • Odpovědnost za ekologické škody v souvislosti s přepravou
 • Odpovědnost za újmy vzniklé v důsledku závažné havárie podle zákona č. 244/2015 Sb.
 • Odpovědnost za ekologické škody v souvislosti se stavební montáží (včetně subdodavatelů)
Výluky
 • Radioaktivita  
 • Azbest a olovo  
 • Povinnost k náhradě újmy pojištěného jako zaměstnavatele
 • Úmyslné jednání nebo vědomé porušování právních předpisů a technických norem

 Komplexní rozsah pojištění a výluk je uveden v pojistných podmínkách v sekci Dokumenty ke stažení. 


Nejčastější otázky a odpovědi

Popis výrobní činnosti a dalších aktivit pojištěného v místě pojištění, popis řízení environmentálních rizik v rámci pojištěných lokalit. Popis prostředí, ve kterém se pojištěné aktivity nacházejí.

Krytí škod vyplývajících jak z náhlého tak postupného znečištění, náklady na realizaci preventivních i nápravných opatření, náklady právního zastoupení, škoda na zdraví a věcná škoda, způsobená třetím osobám v důsledku znečištění

Může se jednat např. o následky ekologické havárie při dopravní nehodě, průsak do spodních vod při zakládacích pracích staveb, úniky z podzemních zásobníků.

Dokumenty ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu

Stáhnout

Pojistné podmínky

Stáhnout

Produktový list

Stáhnout

Mohlo by vás zajímat...

Ochrana podnikatelů a firem před nároky třetích stran. Flexibilní rozsah pojištění se zaměřením na specifické požadavky klientů.

Pojištění majetku firmy proti škodám způsobeným živly (např. požár, výbuch, vichřice, povodeň atd.), terorismem a jiným škodám způsobeným lidským faktorem (krádež a vandalismus). Kryjeme i finanční ztráty v důsledku přerušení nebo omezení provozu.

Krytí škod v případě neoprávněného nakládání s osobními nebo důvěrnými údaji včetně nákladů na obnovení těchto údajů i IT systémů.

Krytí škod způsobených třetím stranám za vadné poskytnutí služeb, zásah do soukromí, podvodné jednání a další.

Potřebujete poradit?

Napište nám

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši upisovatelé pro vás připraví nabídku na míru.

Napište nám →

Kontaktujte svého pojišťovacího makléře

Spolupracujeme s více než 300 makléřskými společnostmi v ČR.

Získejte více informací

Potřebujete detailnější informace?
Obraťte se na nás nebo vašeho makléře, který rád zodpoví vaše dotazy. Stejně tak vám naši upisovatelé připraví individuální nabídku.