Pojištění proti všem rizikům (All risk) kryje náhlé a nepředvídatelné věcné škody na strojních zařízeních či celých souborech strojů. Tento pojistný produkt umožňuje připojistit také strojní přerušení provozu.

Pro koho je pojištění určeno

 • Firmy a podniky se strojním vybavením
 • Leasingové společnosti
 • Podnikatelé provozující strojní zařízení

 

Předmět pojištění

 • Všechny druhy strojů – např. obráběcí, stavební, tiskařské, kompresory aj.
 • Celé výrobní linky
 • Mobilní stroje – např. nakladače, rypadla, jeřáby, zemědělská a lesnická technika aj.
 • Přerušení provozu – ušlý zisk a stálé náklady

Nejčastější příčiny škod

 • Škody zapříčiněné provozem (lom, přetlak, podtlak, přehřátí)
 • Škody zapříčiněné elektrickou energií (zkrat, přepětí nebo indukce)
 • Škody způsobené lidským faktorem (chyby obsluhy, nešikovnost, nedbalost)
 • Škody zapříčiněné výrobcem (vadný projekt, vadný materiál, výrobní vady, chybná montáž)
 • Škody způsobené mrazem a ledem