Pojištění majetku firmy proti škodám způsobeným živly (např. požár, výbuch, vichřice, povodeň atd.), terorismem a jiným škodám způsobeným lidským faktorem (krádež a vandalismus). Kryjeme i finanční ztráty v důsledku přerušení nebo omezení provozu.

Výhody pro vás

Flexibilní pojištění dle potřeb klientů

Flexibilní rozsah pojištění se zaměřením na specifické požadavky klientů.

Komplexní ochrana proti všem technickým nebezpečím

Hradíme škody na strojích včetně chyby obsluhy.

Risk engineering

Poradenství rizikového inženýra pro optimální nastavení řízení pojistných rizik.

Pro koho je pojištění určeno

 • Průmyslové podniky, areály
 • Administrativní budovy, obchodní centra, úřady
 • Nadnárodní společnosti

O produktu

Základním smyslem tohoto produktu je poskytnout klientům pojistnou ochranu majetku proti vnějším nebezpečím a proti škodám způsobených lidským faktorem. Pojištění lze sjednat proti všem nebo jen vyjmenovaným nebezpečím.

Co je pojištěno
 • Věcná škoda na pojištěném majetku jako jsou: nemovitosti, stroje, zařízení, ostatní movité věci a zásoby
 • Živelní události, krádež, loupež včetně vandalismu
Připojištění

Přerušení provozu

 • Škody vzniklé v důsledku úplného nebo částečného přerušení podnikatelské činnosti, jejichž příčinou jsou věcné škody na majetku v provozních prostorách nebo v souvislosti s podnikatelskou činností
 • Rozsah pojistného plnění lze sjednat v rozsahu náhrady ztráty na ušlém zisku a stálých nákladech

Pojištění vnitrostátní přepravy

 • Věcné škody na nákladu, výdaje v souvislosti s poškozením nákladu, jeho znovunaložením, případně odstraněním trosek z místa poškození nákladu
 • Škody způsobené krádeží nebo loupeží, živelními riziky nebo havárií dopravního prostředku

Pojištění peněz a cenin

 • Škody na penězích, ceninách, cennostech a trezorech

Násilnosti

 • Škody na majetku v důsledku terorismu, sabotáže, stávky, výtržnosti, srocení nebo občanských nepokojů
Výluky
 • Válečná, politická, jaderná či kybernetická nebezpečí
 • Podvodné či nepoctivé jednání pojistníka
 • Nevysvětlitelné ztráty a úbytky
 • Postupné zhoršení stavu pojištěných věcí
 • Škody způsobené korozí, hnilobou, sesycháním apod.
 • Škody způsobené špatným nebo vadným projektem nebo konstrukcí, materiálem nebo chybami při výrobě
 • Vzpoura, odboj, povstání, státní převrat

Komplexní rozsah pojištění a výluk je uveden v pojistných podmínkách v sekci Dokumenty ke stažení.

Nejčastější otázky a odpovědi

Jedná se např. o požár, úder blesku, výbuch, pád letadla, záplavu, povodeň, vodovodní škody, vichřici, krupobití, pád lavin, sněhu, zemětřesení, krádež / loupež a další)

Základní informace o společnosti a vyplněný dotazník

Pojištění je sjednáno jen proti nebezpečím výslovně uvedeným v pojistné smlouvě. Např. pouze proti požáru.

Risk engineering se zabývá vyhodnocováním a řízením rizik. V případě pojišťoven pak rizikový inženýr pomáhá klientům definovat možná pojistná rizika, navrhuje opatření pro jejich zmírnění či odstranění a ve spolupráci s upisovateli navrhuje optimální nastavení pojištění.

Našim klientům doporučujeme zrevidovat hodnotu pojištěného majetku každoročně tak, aby se vyhnuli riziku podpojištění.

Dokumenty ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu

Stáhnout

Pojistné podmínky

Stáhnout

Mohlo by vás zajímat...

Pojištění proti všem rizikům věcných škod na strojních zařízeních. Možnost připojištění strojního přerušení provozu.

Pojištění proti všem rizikům věcných škod na jednotlivých elektronických zařízeních nebo souborech elektroniky a výpočetní technice.

Pojištění škod na majetku a odpovědnosti vůči třetím osobám v souvislosti se stavební nebo montážní činností. Kryjeme i živelná rizika.

Krytí škod způsobených třetím stranám za vadné poskytnutí služeb, zásah do soukromí, podvodné jednání a další.

Potřebujete poradit?

Napište nám

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši upisovatelé pro vás připraví nabídku na míru.

Napište nám →

Kontaktujte svého pojišťovacího makléře

Spolupracujeme s více než 300 makléřskými společnostmi v ČR.

Získejte více informací

Potřebujete detailnější informace?
Obraťte se na nás nebo vašeho makléře, který rád zodpoví vaše dotazy. Stejně tak vám naši upisovatelé připraví individuální nabídku.