Pojištění škod na majetku a odpovědnosti vůči třetím osobám v souvislosti se stavební nebo montážní činností. Kryjeme i živelná rizika.

Výhody pro vás

Flexibilní rozsah krytí u složitějších rizik

Individuální rozsah krytí dle požadavků klienta.

Pojištění staveb a montáží na celém světě

Pro tuzemské stavební a montážní firmy pojišťujeme projekty i mimo ČR.

Komplexní ochrana staveb a montáží

All risk pojištění pro stavební a montážní společnosti.

Pro koho je pojištění určeno

 • Investory, developery
 • Stavební společnosti
 • Dodavatele a subdodavatele staveb

O produktu

All risk pojištění škod na majetku a odpovědnosti vůči třetím osobám, které mohou vzniknout v souvislosti se stavební nebo montážní činností.

Co je pojištěno
 • Škody při výstavbě a montáži
 • Požár, vichřice, povodeň a další živly
 • Škody z titulu odpovědnosti vůči třetím osobám vč. škod na okolním majetku
 • Testování a uvedení do provozu
 • Rizika prodlení v zahájení nebo dokončení realizace stavebního nebo montážního díla
Výluky
 • Škody v důsledku vědomé nedbalosti pojištěného nebo jeho zástupce
 • Škody v důsledku vadného projektu resp. konstrukčního řešení – nevztahuje se na vadnou montáž (lze připojistit)
 • Škody v důsledku války, invaze
 • Škody v důsledku úplného nebo částečného zastavení stavebních nebo montážních prací


Nejčastější otázky a odpovědi

Základní informace o společnosti a technickou dokumentaci pojišťované stavby.

Není, je možné pojistit jednotlivé stavby nebo uzavřít rámcovou smlouvu na veškeré stavby, které jsou zahájeny v  období trvání pojistné smlouvy.

Ano, pojištěna je i odpovědnost za škodu způsobenou smluvními subdodavateli pojištěného.

V základním pojištění jsou kryty škody v rámci prováděné stavby/montáže. Lze si však připojistit odpovědnost za škody způsobené na strojním zařízení a okolním majeteku společnosti.

Dokumenty ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu - Stavební pojištění

Stáhnout

Informační dokument o pojistném produktu - Montážní pojištění

Stáhnout

Pojistné podmínky - Stavební pojištění

Stáhnout

Pojistné podmínky - Montážní pojištění

Stáhnout

Mohlo by vás zajímat...

Pojištění proti všem rizikům věcných škod na strojních zařízeních. Možnost připojištění strojního přerušení provozu.

Pojištění majetku firmy proti škodám způsobeným živly (např. požár, výbuch, vichřice, povodeň atd.), terorismem a jiným škodám způsobeným lidským faktorem (krádež a vandalismus). Kryjeme i finanční ztráty v důsledku přerušení nebo omezení provozu.

Pojištění proti všem rizikům věcných škod na jednotlivých elektronických zařízeních nebo souborech elektroniky a výpočetní technice.

Krytí škod způsobených třetím stranám za vadné poskytnutí služeb, zásah do soukromí, podvodné jednání a další.

Potřebujete poradit?

Napište nám

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši upisovatelé pro vás připraví nabídku na míru.

Napište nám →

Kontaktujte svého pojišťovacího makléře

Spolupracujeme s více než 300 makléřskými společnostmi v ČR.

Získejte více informací

Potřebujete detailnější informace?
Obraťte se na nás nebo vašeho makléře, který rád zodpoví vaše dotazy. Stejně tak vám naši upisovatelé připraví individuální nabídku.