Pojištění proti všem rizikům věcných škod na strojních zařízeních. Možnost připojištění strojního přerušení provozu.

Výhody pro vás

Flexibilní pojištění dle potřeb klientů

Flexibilní rozsah pojištění se zaměřením na specifické požadavky klientů.

Komplexní ochrana proti všem technickým nebezpečím

Hradíme škody na strojích včetně chyby obsluhy.

Risk engineering

Poradenství rizikového inženýra pro optimální nastavení řízení pojistných rizik.

Pro koho je pojištění určeno

 • Průmyslové podniky, areály
 • Administrativní budovy, obchodní centra, úřady
 • Nadnárodní společnosti

O produktu

Základním smyslem tohoto produktu je poskytnout klientům pojistnou ochranu majetku proti vnějším nebezpečím a proti škodám způsobených lidským faktorem.  Pojištění lze sjednat proti všem nebo jen vyjmenovaným nebezpečím.

Co je pojištěno
 • Škody na strojních zařízeních včetně elektronických součástí

Nejčastější příčiny škod

 • Škody zapříčiněné provozem
 • Škody zapříčiněné elektrickou energií (zkrat, přepětí nebo indukce)
 • Škody způsobené lidským faktorem (chyby obsluhy, nešikovnost, nedbalost)
 • Škody zapříčiněné vadným materiálem či výrobní vadou
Připojištění

Přerušení provozu

 • Škody vzniklé v důsledku úplného nebo částečného přerušení podnikatelské činnosti, jejichž příčinou jsou věcné škody na strojích v provozních prostorách nebo v souvislosti s podnikatelskou činností
 • Rozsah pojistného plnění lze sjednat v rozsahu náhrady ztráty na ušlém zisku a stálých nákladech
Výluky
 • Válečná, politická, jaderná či kybernetická nebezpečí
 • Běžné opotřebení
 • Většina živelních nebezpečí
 • Škody, za které je odpovědný dodavatel nebo jiná třetí osoba
 • Odcizení
 • Vědomá nedbalost

Komplexní rozsah pojištění a výluk je uveden v pojistných podmínkách v sekci Dokumenty ke stažení.

Nejčastější otázky a odpovědi

Jedná se např. o požár, úder blesku, výbuch, pád letadla, záplavu, povodeň, vodovodní škody, vichřici, krupobití, pád lavin, sněhu, zemětřesení, krádež / loupež a další)

Základní informace o společnosti a vyplněný dotazník

Risk engineering se zabývá vyhodnocováním a řízením rizik. V případě pojišťoven pak rizikový inženýr pomáhá klientům definovat možná pojistná rizika, navrhuje opatření pro jejich zmírnění či odstranění a ve spolupráci s upisovateli navrhuje optimální nastavení pojištění.

Našim klientům doporučujeme zrevidovat hodnotu pojištěného majetku každoročně tak, aby se vyhnuli riziku podpojištění.

Dokumenty ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu

Stáhnout

Pojistné podmínky

Stáhnout

Mohlo by vás zajímat...

Pojištění majetku firmy proti škodám způsobeným živly (např. požár, výbuch, vichřice, povodeň atd.), terorismem a jiným škodám způsobeným lidským faktorem (krádež a vandalismus). Kryjeme i finanční ztráty v důsledku přerušení nebo omezení provozu.

Pojištění proti všem rizikům věcných škod na jednotlivých elektronických zařízeních nebo souborech elektroniky a výpočetní technice.

Pojištění škod na majetku a odpovědnosti vůči třetím osobám v souvislosti se stavební nebo montážní činností. Kryjeme i živelná rizika.

Krytí škod způsobených třetím stranám za vadné poskytnutí služeb, zásah do soukromí, podvodné jednání a další.

Potřebujete poradit?

Napište nám

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši upisovatelé pro vás připraví nabídku na míru.

Napište nám →

Kontaktujte svého pojišťovacího makléře

Spolupracujeme s více než 300 makléřskými společnostmi v ČR.

Získejte více informací

Potřebujete detailnější informace?
Obraťte se na nás nebo vašeho makléře, který rád zodpoví vaše dotazy. Stejně tak vám naši upisovatelé připraví individuální nabídku.