Cestovní pojištění

Škodnou událost nám musíte oznámit bez zbytečného odkladu, max. do 31 dnů od konce vaší cesty. Splnění této povinnosti je podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění. Hlášení pojistné události s jejím stručným popisem prosím učiňte písemně nebo emailem na:

Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Úsek likvidace pojistných událostí
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4

E-mail: skody@colonnade.cz

Dokumenty ke stažení

Nárok na pojistné plnění – úrazové pojištění

Pokud budete kvůli úrazu nebo nemoci ošetřen(a), musíte zajistit lékařské potvrzení, ze kterého bude patrné, o jaký úraz nebo nemoc se jedná, a dále originály účtenek potvrzujících, že jste za toto ošetření zaplatil(a).

Nárok na pojistné plnění – zpoždění, ztráta nebo poškození osobních věcí, peněz a cestovních dokladů

Zpoždění, ztrátu nebo poškození vašich osobních věcí, peněz a pasu musíte oznámit příslušnému dopravci. Musíte si rovněž vyžádat příslušný reklamační protokol (PIR) o ztrátě a případné následné škodě, kterou jste zaznamenali po jejich navrácení. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte dopravci do 3 dnů od dané události.

Ztrátu nebo odcizení peněz nebo pasu nebo osobních věcí musíte neprodleně oznámit policii (a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu). Musíte si vyžádat oficiální písemnou zprávu. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte policii (a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu) do 24 hodin od dané události.