Jak nahlásit škodu

Škodní událost nám prosím oznamte bez zbytečného odkladu na příslušném formuláři na adrese

skody@colonnade.cz

Jak mám postupovat, pokud byla cesta zrušena

  • Pokud byly Vaše lety zrušeny nebo nelze vycestovat, obraťte se na svou cestovní kancelář nebo leteckou společnost a požádejte o změnu termínu nebo refundaci. Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění, pokud odmítnete nabídnutý voucher jako kompenzaci zrušeného letu.
  • Zrušte ubytování a další objednané služby a snažte se minimalizovat škodu.
  • Pojištění storna nelze vždy uplatnit na zrušení cesty v situaci, kdy Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučí nebo vláda zakáže cestovat do destinace anebo dojde k uzavření oblasti místními úřady, ověřte si podmínky ve Vaší pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.
  • Samotná obava z koronaviru v oblasti, kam máte cestovat, není důvodem pro uznání storna.

Jak mám postupovat v případě karantény

  • V každé zemi platí trochu jiná pravidla karantény. V některých zemích je karanténa nařízena pouze osobě s pozitivním výsledkem testu na Covid-19, jinde musí být v karanténě celá rodina. Dle pojistných podmínek tyto případy nerozlišujeme. Pojištění se může vztahovat i na negativního spolucestujícího, kterému byla nařízena povinná karanténa a/nebo nemůže odcestovat z důvodu vládních nařízení nebo závažných rodinných důvodů (nezletilost, pomoc staršímu spolucestujícímu apod.).
  • Pokud jste v zahraničí byli umístěni do karantény, kontaktujte vaši cestovní nebo leteckou společnost pro změnu rezervace letenek a ubytování. Pojištění Vám bezplatně prodloužíme na celou dobu karantény. Tuto skutečnost nám, prosím, oznamte na adresu travel@colonnade.cz, kde uveďte číslo pojistné smlouvy. Náklady karantény můžete uplatnit po návratu z cesty.

Nárok na pojistné plnění

Zpoždění, ztráta nebo poškození osobních věcí, peněz a cestovních dokladů

  • Skutečnost oznamte příslušnému dopravci. Musíte si rovněž vyžádat příslušný reklamační protokol (PIR) o ztrátě a případné následné škodě, kterou jste zaznamenali po jejich navrácení. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte dopravci do 3 dnů od dané události.
  • Ztrátu nebo odcizení peněz nebo pasu nebo osobních věcí musíte neprodleně oznámit policii (a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu). Musíte si vyžádat oficiální písemnou zprávu. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte policii (a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu) do 24 hodin od dané události.

Úrazové pojištění


  • Pokud budete kvůli úrazu nebo nemoci ošetřen(a), musíte zajistit lékařské potvrzení, ze kterého bude patrné, o jaký úraz nebo nemoc se jedná, a dále originály účtenek potvrzujících, že jste za toto ošetření zaplatil(a).

Dokumenty ke stažení