Jak nahlásit škodu

Škodní událost nám prosím oznamte bez zbytečného odkladu na příslušném formuláři na adrese

skody@colonnade.cz

Jak mám postupovat, pokud byla cesta zrušena

  • Pokud byly Vaše lety zrušeny nebo nelze vycestovat, obraťte se na svou cestovní kancelář nebo leteckou společnost a požádejte o změnu termínu nebo refundaci. Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění, pokud odmítnete nabídnutý voucher jako kompenzaci zrušeného letu.
  • Zrušte ubytování a další objednané služby a snažte se minimalizovat škodu.
  • Pojištění storna nelze vždy uplatnit na zrušení cesty v situaci, kdy Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučí nebo vláda zakáže cestovat do destinace anebo dojde k uzavření oblasti místními úřady, ověřte si podmínky ve Vaší pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.
  • Samotná obava z koronaviru v oblasti, kam máte cestovat, není důvodem pro uznání storna.

Jak mám postupovat v případě karantény

  • Pokud jste v zahraničí byli umístěni do karantény, bezplatně Vám prodloužíme pojištění na celou dobu karantény. Tuto skutečnost nám, prosím, oznamte na adresu client@colonnade.cz, uveďte vždy číslo pojistné smlouvy.
  • O umístění do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady spojené s pobytem v karanténě.

V době pandemie jsou možnosti asistenční služby výrazně omezené. Repatriace mohou probíhat pouze po dohodě s MZV. Můžeme garantovat úhradu nákladů, ale zajistit ošetření v zemích s vysokým rizikem nákazy je velmi problematické, proto své cesty pečlivě zvažte.


Nárok na pojistné plnění

Zpoždění, ztráta nebo poškození osobních věcí, peněz a cestovních dokladů

  • Skutečnost oznamte příslušnému dopravci. Musíte si rovněž vyžádat příslušný reklamační protokol (PIR) o ztrátě a případné následné škodě, kterou jste zaznamenali po jejich navrácení. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte dopravci do 3 dnů od dané události.
  • Ztrátu nebo odcizení peněz nebo pasu nebo osobních věcí musíte neprodleně oznámit policii (a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu). Musíte si vyžádat oficiální písemnou zprávu. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte policii (a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu) do 24 hodin od dané události.

Úrazové pojištění


  • Pokud budete kvůli úrazu nebo nemoci ošetřen(a), musíte zajistit lékařské potvrzení, ze kterého bude patrné, o jaký úraz nebo nemoc se jedná, a dále originály účtenek potvrzujících, že jste za toto ošetření zaplatil(a).

Dokumenty ke stažení