Cestovní pojištění

Škodní událost nám, prosím, oznamte bez zbytečného odkladu. Hlášení pojistné události na doporučeném formuláři spolu s požadovanými doklady učiňte přednostně emailem na adresu skody@colonnade.cz. Originály dokladů si ponechte do ukončení řízení.

Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Úsek likvidace pojistných událostí
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4

E-mail: skody@colonnade.cz

Cestovní pojištění a koronavir

  • Pokud byly Vaše lety zrušeny nebo nelze vycestovat, obraťte se na svou cestovní kancelář nebo leteckou společnost a požádejte o změnu termínu nebo refundaci.
  •  Zrušte ubytování a další objednané služby a snažte se minimalizovat škodu.
  • Letecké společnosti v tuto chvíli řeší především přepravu českých občanů zpět do vlasti, jejich linky jsou přetížené, zachovejte prosím klid. Pokud Vaše odlety jsou více než za 2 měsíce, doporučujeme vyčkat. Na uplatnění škody máte 3 roky.
 

Pojištění storna nelze vždy uplatnit na zrušení cesty v situaci, kdy Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučí nebo vláda zakáže cestovat do destinace anebo dojde k uzavření oblasti místními úřady, ověřte si podmínky ve Vaší pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Samotná obava z koronaviru v oblasti, kam máte cestovat, není důvodem pro uznání storna.

V případě dotazů se obracejte na adresu client@colonnade.cz.

 
Dokumenty ke stažení

 

 Pokud jste v zahraničí, Vaše cestovní pojištění nadále platí, včetně úhrady léčebných výloh v souvislosti s koronavirem, ovšem za předpokladu, že jste odcestovali před vydáním doporučení necestovat.

Pokud jste v zahraničí byli umístěni do karantény, bezplatně Vám prodloužíme pojištění na celou dobu karantény. Tuto skutečnost nám, prosím, oznamte na adresu client@colonnade.cz, uveďte vždy číslo pojistné smlouvy.

O umístění do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady spojené s pobytem v karanténě. Cestovní pojištění tyto náklady bohužel nehradí.

V době karantény jsou možnosti asistenční pomoci klientům omezeny místními opatřeními.

 

Nárok na pojistné plnění – úrazové pojištění

Pokud budete kvůli úrazu nebo nemoci ošetřen(a), musíte zajistit lékařské potvrzení, ze kterého bude patrné, o jaký úraz nebo nemoc se jedná, a dále originály účtenek potvrzujících, že jste za toto ošetření zaplatil(a).

Nárok na pojistné plnění – zpoždění, ztráta nebo poškození osobních věcí, peněz a cestovních dokladů

Zpoždění, ztrátu nebo poškození vašich osobních věcí, peněz a pasu musíte oznámit příslušnému dopravci. Musíte si rovněž vyžádat příslušný reklamační protokol (PIR) o ztrátě a případné následné škodě, kterou jste zaznamenali po jejich navrácení. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte dopravci do 3 dnů od dané události.

Ztrátu nebo odcizení peněz nebo pasu nebo osobních věcí musíte neprodleně oznámit policii (a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu). Musíte si vyžádat oficiální písemnou zprávu. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte policii (a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu) do 24 hodin od dané události.