Úhrada nákladů a škod souvisejících s únikem či poškozením dat.

Výhody pro vás

Ochrana firemních údajů

Kryjeme škody v případě neoprávněného nakládání s osobními nebo důvěrnými údaji.

Náklady na odborné služby

Uhradíme náklady na právní poradenství a sankce uložené dozorovým orgánem v rámci řízení.  Např. GDPR pokuty.

Celosvětové krytí

Pojistíme pochybení kdekoliv na světě.

Pro koho je pojištění určeno

 • Společnosti všech velikostí
 • Výrobní podniky
 • IT, telco společnosti
 • Dopravce

O produktu

Nová legislativa související s GDPR přináší velkým i malým společnostem nemalé náklady na zabezpečení dat klientů a obchodních partnerů. I přes veškerá opatření může dojít chybou systému či jednotlivce k úniku nebo poškození spravovaných dat. Na společnost se tak mohou obrátit nejen klienti či obchodní partneři, kteří se cítí být poškozeni, ale hrozí i vysoké sankce od dozorových orgánů. 

Co je pojištěno
 • Sankce uložené dozorovým orgánem např. Úřadem na ochranu osobních údajů
 • Skutečné/údajné neoprávněné nakládání s osobními údaji
 • Skutečné/údajné neoprávněné nakládání s důvěrnými informacemi
 • Neoprávněné zpřístupnění osobních či důvěrných informací zaměstnancem společnosti
 • Pochybení subdodavatelské firmy pracující s osobními či důvěrnými informacemi
 • Zničení, zkreslení či poškození osobních dat v počítačovém sytému
Výluky
 • Úmyslné porušení právních předpisů
 • Neoprávněně shromažďovaná data
 • Jednání proti hospodářské soutěži
 • Porušení licenčních, patentových či jiných práv duševního vlastnictví 
 • Nároky týkající se cenných papírů
 • Neoprávněné podnikání na kapitálovém trhu

Nejčastější otázky a odpovědi

Společnost by měla splňovat požadavky pro  nakládání s osobními údaji, vyžadované legislativou. Mít stanoveny interní postupy pro nakládání s dokumenty, které obsahují citlivá data a pravidelně školit zaměstance v oblasti ochrany osobních údajů.

Ano, pokud pracujete s osobními údaji klientů, zaměstnanců, pacientů nebo studentů.

100% ochrana neexistuje. Nikdy nebudete schopni vyloučit lidské pochybení sebe nebo svých zaměstnanců.

Pojištění se vztahuje na události, ke kterým došlo po retroaktivním datu nebo v průběhu pojistné doby.

Dokumenty ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu

Stáhnout

Pojistné podmínky

Stáhnout

Dotazník GDPR

Stáhnout

Dotazník GDPR pro malé a střední společnosti

Stáhnout

Mohlo by vás zajímat...

Krytí škod v případě neoprávněného nakládání s osobními nebo důvěrnými údaji včetně nákladů na obnovení těchto údajů i IT systémů.

Ochrana podnikatelů a firem před nároky třetích stran. Flexibilní rozsah pojištění se zaměřením na specifické požadavky klientů.

Kryje osobní odpovědnost členů orgánů společnosti po celém světě. Automatické pojištění dceřiných společností.

Krytí škod způsobených třetím stranám za vadné poskytnutí služeb, zásah do soukromí, podvodné jednání a další.

Potřebujete poradit?

Napište nám

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši upisovatelé pro vás připraví nabídku na míru.

Napište nám →

Kontaktujte svého pojišťovacího makléře

Spolupracujeme s více než 300 makléřskými společnostmi v ČR.

Získejte více informací

Potřebujete detailnější informace?
Obraťte se na nás nebo vašeho makléře, který rád zodpoví vaše dotazy. Stejně tak vám naši upisovatelé připraví individuální nabídku.