Ideální čas zamyslet se nad pojištěním odpovědnosti za výrobek?

18.12.2023

Vánoce. Pro obchodníky a prodejce jedno z nejočekávanějších období v roce. Sklady plné zboží, nedočkaví zákazníci a vidina příjemného zisku. V dané situaci snad neexistuje horší scénář než zjistit, že je váš výrobek vadný a musí být stažen z trhu. Finanční ztráty, ohrožení pověsti, příležitost pro konkurenci. Následky mohou být fatální.


Své o tom ví japonská automobilka Takata, pro kterou v roce 2014 znamenala závada na airbagu škodu čtyřiadvacet miliard amerických dolarů, více než 120 milionů servisovaných vozidel a nakonec i krach společnosti. Jen o dva roky později stahoval Samsung z trhu dva a půl milionu mobilních telefonů kvůli přehřívání baterií a hrozbě výbuchu. Škoda byla odhadnuta na více než 5 miliard dolarů. V případě jednoho z našich klientů se jednalo o stažení ocelových konstrukcí s vadnými sváry, kdy se náklady vyšplhaly na dva a půl milionu korun. 

Za stažením výrobku z trhu může být jakákoli neúmyslná vada, nedostatečnost nebo neúplnost, kvůli které je výrobek nebezpečný pro užití a mohl by ohrozit zdraví nebo majetek osob. V EU je bezpečnost výrobků zajištěna směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD 2001/95/EC), Česká republika ji zakotvila do zákona č. 102/2001 Sb. K ochraně spotřebitelů na evropském trhu byl také zaveden systém včasného varování před nebezpečnými nepotravinářskými produkty Safety Gate. Jeho účelem je rychlá výměna informací mezi Evropskou komisí a členskými státy. Dle údajů České obchodní inspekce (ČOI) bylo v roce 2022 v rámci EU schváleno 2178 notifikací, z čehož 881 bylo předáno k řešení českému orgánu. ČOI naopak předala 41 podnětů.


Dle globálního portálu OECD Global Recalls a Sedgwick Recall Indexu počet výrobků stahovaných z trhu každoročně narůstá. V rámci pěti největších evropských trhů o 4,3 % mezi lety 2021 a 2022, v České republice mezi lety 2022 a 2023 dokonce o téměř 16 %. Mezi nejpočetněji ovlivněné obory v rámci EU dle údajů Swiss RE Institute patří hračkářský průmysl,  oděvní průmysl a automotive. Svůj původ mají výrobky nejčastěji v Číně, Německu a USA. Rozdíl v počtu případů mezi první a druhou nejvíce zastoupenou zemí je nicméně poměrně zásadní. 


Jak konkrétně postupovat v případě stažení výrobku z trhu, abyste zabránili zásadním dopadům na vaši společnost, se dočtete v dalším připravovaném článku.


Pojišťovna Colonnade nabízí připojištění Product Recall v rámci pojištění obecné odpovědnosti. V případě pojistné události jsou pak kryty náklady na stažení nebo zničení dotčených výrobků, oznámení v médiích, nájem dodatečných skladových prostor či například přepravu výrobků od jakéhokoli prodejce, distributora a uživatele.

Chcete se dozvědět víc? Napište nám.