Výběr kvalitního cestovního pojištění je důležitou součástí každé cesty i dovolené. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují vhodnost cestovního pojištění pro konkrétní osobu či typ cesty. Níže vám ty nejdůležitější faktory představíme a dozvíte se, čeho si je třeba všímat při výběru tohoto pojištění.

23.05.2023
Na čem závisí kvalita cestovního pojištění?

Rozsah krytí

Rozsah krytí cestovního pojištění závisí na zvolené variantě. Lze si sjednat pouze základní krytí, jako jsou léčebné výlohy, asistence, odpovědnost za škody či krytí osobních věcí a zavazadel, ale můžete si navíc připojistit i krytí volitelná, neboli tzv. připojištění. V rámci nich je dobré zohlednit, do jaké destinace a jakým dopravním prostředkem se chystáte cestovat a také to, co se na dovolené chystáte zažít. Pro lepší představu se můžete podívat, jaká volitelná krytí nabízíme v rámci cestovního pojištění my v Colonnade.

Cena 

Cena cestovního pojištění se odvíjí od vícero kritérií vašeho zájezdu. Ovlivňuji ji především cílová destinace a délka pobytu, počet cestujících a jejich věk, vybraná výše limitů pojistného krytí, typ zvolených připojištění a podobně. Konkrétní cenu výrazně ovlivní připojištění stornopoplatků, kde je cena připojištění vypočítávána z ceny zájezdu.

Dostupnost

Při výběru pojišťovny si ověřte, že asistenční služby budou dostupné 24/7 a komunikace bude probíhat ve Vašem rodném jazyce. Protože v destinacích kam Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat, mohou být asistenční služby velmi omezeny či zcela nedostupné.

Kvalita poskytovatele

Pojišťovna, u které si cestovní pojištění sjednáte, by měla být prověřená. Na trhu si již můžete vybrat z velké škály renomovaných mezinárodních firem až po specialisty na cestovní pojištění. Doporučujeme, abyste si vždy ověřili pověst poskytovatele pojištění.


Na co si dávat pozor při výběru cestovního pojištění?

Rizikové faktory 

Před sjednáním cestovního pojištění byste si měli stanovit „rizikové faktory“ vaší cesty. Například pokud cestujete do oblasti, kde je zvýšené riziko onemocnění nebo kde dochází k častým krádežím, je zapotřebí se na tato rizika pojistit. Pojištění by mělo dále odpovídat způsobu vaší dopravy. Je rozdíl, zda cestujete na dovolenou autem, letecky nebo jiným dopravním prostředkem. Při leteckých zájezdech vás může překvapit zpoždění letu nebo ztráta či zpoždění zavazadel. To se vám u cestování autem samozřejmě nestane, ale zase je nutné myslet na krytí oprav vozu či případnou asistenci, pokud by se vůz cestou porouchal. Dalším rizikovým faktorem jsou aktivity, které chcete na dovolené zažít. Chystáte se potápět, lyžovat nebo vyrážíte za horolezeckým dobrodružstvím? Určitě si sjednejte připojištění rizikových sportů, zimních sportů či sportovní výbavy. Avšak pozor, pojišťovny mají různý výklad rizikových sportů. Mějte proto předem zjištěno, jaké aktivity připojištění rizikových sportů skutečně kryje.

Všechny výše zmíněné události jsou spojené s dodatečnými náklady, které vám dovolenou mohou nepříjemně prodražit v případě, že nemáte správně nastavené krytí svého cestovního pojištění.

Typ pojištění 

Každá pojišťovna většinou nabízí kromě jednorázového také celoroční cestovní pojištění. Pokud cestujete do zahraničí vícekrát než třikrát do roka, většinou se vám již vyplatí sjednání celoročního cestovního pojištění, do kterého můžete zahrnout i ostatní členy vaší rodiny. Cestovat pak můžete celý rok bez obav, že na sjednání pojištění zapomenete.


Jak postupovat, pokud musím cestu zrušit?

V souvislosti s každou cestou je důležité myslet i na to, co nastane v případě, že nebudete moct odcestovat. Pro takový případ pojišťovny nabízejí pojištění stornopoplatků. To kryje případy, kdy musíte cestu z nějakého důvodu – nečekané zdravotní či rodinné důvody – zrušit. Je důležité si ověřit, jaké podmínky pro storno cesty platí, abyste si byli jistí, že budou vaše případné stornopoplatky kryty v požadovaném rozsahu. Doporučujeme nenechávat sjednání storna na poslední chvíli, protože pojišťovna může váš požadavek odmítnout, pokud se pro něj rozhodnete až na poslední chvíli. Pojištění stornopoplatků naleznete i u nás, a to nejen za účelem pojištění dovolené.