Jedná se o komplexní úrazové pojištění pro dětské, nejen prázdninové akce – tábory, příměstské tábory, školní výlety, školy v přírodě, lyžařské školičky a další. Pojištění dítěte od 400 Kč.

03.06.2021

Vzhledem k tomu, že je situace ohledně hromadných akcí nestálá, je možné si v rámci EVENT Junior připojistit i stornopoplatky pro případ, že se dítě nebude moci z jakýchkoliv důvodů akce zúčastnit (včetně Covid důvodů – pozitivní test či karanténa). Pojištění může sjednat buď organizátor nebo rodič individuálně pro své dítě.

Colonnade rodičům také nabízí pojištění dítěte rovnou na celé prázdniny. Dítě je pak pojištěno nejen během organizovaných akcí, ale i během her na hřišti nebo prázdnin u prarodičů.

Pojištění EVENT kryje například: dobu nezbytného léčení, denní odškodné při hospitalizaci, trvalé tělesné poškození, smrt následkem úrazu, ale také osobní odpovědnost za újmu a ztrátu či poškození osobních věcí.

Klient má na výběr ze tří variant pojistného krytí, přičemž pojištění běžných sportů je v ceně, rizikové sporty je možné sjednat za příplatek. Pojištění může být sjednáno jednorázově, bez dalších závazků.

„Chceme, aby si děti prázdniny užily bez starostí, jako tomu bývalo dříve. Ať už pojedou na tábor, k babičce nebo na soustředění, pojištění EVENT Junior jim bude krýt záda. A když už se jim nějaká ta bolístka stane, se získaným odškodněním se lépe zahojí,“ uvádí Accident & Health Manager Claudie Maříková.