Colonnade představuje novinku v pojištění kybernetických rizik - Colonnade Cyber Services 24/7.

31.05.2022


Colonnade Insurance  spustila soubor doplňkových služeb s názvem Colonnade Cyber Services 24/7 pro klienty, kteří mají sjednáno pojištění kybernetických rizik. Bezplatná asistenční linka je klientům k dispozici nonstop.

V případě detekce kybernetického útoku je klíčovou jednotkou čas. Schopnost definovat jednotlivá opatření a jejich rychlá realizace do značné míry ovlivňují závažnost následků útoku na fungování společnosti.  Neméně důležitým aspektem je i praktická zkušenost s řešením těchto událostí a znalost nejnovějších „trendů“ v hackerské komunitě. Proto jsme v Colonnade navázali spolupráci s jedním z předních poskytovatelů služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, společností AEC a.s., a pro klienty, kteří mají sjednáno pojištění kybernetických rizik, připravili novinku v podobě doplňkových služeb Colonnade Cyber Services 24/7.

Co se pod názvem Colonnade Cyber Services skrývá? „V první řadě je to především bezplatná asistenční linka, která je klientům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu“, uvádí Marko Antič ze společnosti Colonnade. „V případě podezření na hackerský útok může linku kontaktovat přímo klient nebo jeho dodavatel IT řešení. Bezpečnostní experti mu pomohou analyzovat rozsah kybernetického útoku a doporučí konkrétní opatření k minimalizaci dopadů. Druhým krokem, vyžaduje-li to situace, je zajištění zásahu bezpečnostních techniků přímo v prostorách klienta v rámci ČR/SR. Tato služba je automaticky zahrnuta v pojistném limitu. Spolupráce s bezpečnostními experty společnosti AEC na rychlém a efektivním řešení škodních událostí je pak posledním dílkem skládačky služeb Colonnade Cyber Services“, dodává Head of Commercial Marko Antič.

Colonnade Insurance je jednou z prvních pojišťoven, která na český trh uvedla pojištění kybernetických rizik. Tento typ pojištění pokrývá širokou škálu majetkových a odpovědnostních rizik. Klientům garantuje úhradu nákladů, které mohou být nepříjemným důsledkem kybernetického útoku. Jedná se například o náklady na znalce v oblasti kybernetiky, obnovu dat, přerušení provozu, pořízení nového počítačového systému a mnohé další. Nově mají všichni stávající i noví klienti k dispozici navíc i bezplatné služby Colonnade Cyber Services 24/7.

O AEC a.s.

Společnost AEC patří od roku 1991 k předním poskytovatelům služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti. Společnost unikátním způsobem kombinuje přístupy a odbornosti etických hackerů, technologických architektů, konzultantů i zkušených auditorů. AEC pravidelně zasahuje v nejzávažnějších kybernetických incidentech.