Od dob pandemie se výrazně snížil počet krádeží z nákladních vozidel ponechaných na nehlídaných parkovištích v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky. Společnostem se vyplácí proaktivní přístup k opatřením na ochranu dodavatelských řetězců.

15.04.2024

Na základě zpráv Asociace pro ochranu přepravovaného majetku v regionu Evropa, Blízký východ a Afrika (TAPA EMEA) bylo v roce 2019 více než 50 % z 12 259 incidentů v regionu zaznamenáno na neklasifikovaných parkovištích. V loňském roce se jednalo již o méně než 5 % z 10 698 případů. „Když se podíváme na zaznamenané údaje o incidentech v rámci odvětví od roku 2018, je výrazně klesající trend v počtu krádeží jasný," potvrdil Torsten Neumann, prezident a generální ředitel TAPA EMEA.

Tento trend není náhodný. Díky osvětové činnosti organizací jako je TAPA lze totiž toto riziko, které si řada klientů stále neuvědomuje, citelně snížit," vysvětlil Pavel Kadlečík, vedoucí oddělení přepravy pojišťovny Colonnade v České republice. 

Kadlečík mluví z vlastní zkušenosti, protože stejně jako TAPA, i Colonnade aktivně pomáhá v prevenci poškození nákladu. V případě pojišťovny formou komplexní služby nazvané Marine Loss Control, která pomáhá klientům s kontrolou a detekcí slabých míst přepravního řetězce. Formou efektivních, tedy nákladově nezatěžujících opatření, se snaží snížit riziko ztráty, poškození nebo zničení zboží. Klient za tuto službu většinou nic neplatí a je již zahrnuta v ceně pojištění.

Náš dosah nemůže být zdaleka takový, jako u zmiňované asociace, nicméně i naši klienti a společnosti, které většinou oslovujeme prostřednictvím makléřských firem, si stále více uvědomují rizika spojená s přepravou. Jsou si vědomi možných situací na nehlídaných parkovištích a hledají způsoby, jak se těmto rizikům vyhnout nebo je snížit, " dodal Kadlečík.

Kvalitních hlídaných parkovišť je v Evropě nedostatek. Při nutnosti dodržení ustanovení úmluvy AETR (Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě) je pak často složité pro řidiče kamionu bezpečné místo na parkování nalézt. Na tuto skutečnost často upozorňuje i sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia. Je pak především na vývozcích a dovozcích zboží náchylného ke krádežím, aby na tyto aspekty pamatovali a přepravu ve spolupráci se svými dodavateli v dopravě řádně naplánovali.

Pojištění Cargo u Colonnade toto riziko samozřejmě kryje, ale žádný výrobce kvalitní kosmetiky nebo elektroniky určitě nechce, aby se jeho zboží prodávalo někde na pouličních trzích," uzavřel Kadlečík. Přesto stále existuje řada firem, které tento problém neřeší ani formou prevence, ani formou pojištění a spoléhají se pouze na pojištění odpovědnosti dopravce. Často jsou pak nemile překvapeny, že nedostanou vůbec žádné odškodnění, nebo jen v omezené výši.