Vše nejlepší, Kanado!

Ani letos jsme jako dceřiná společnost finančního holdingu Fairfax nechyběli na oslavách Dne Kanady. Tentokrát v Kaiserštejnském paláci pod záštitou Její Excelence, paní Emily McLaughlin, velvyslankyně Kanady. 

01.07.2024

V krásných prostorách a v krásné společnosti oslavili Den Kanady ředitel české pobočky Dominik Štros, marketingová manažerka Veronika Honegrová a ředitel pojištění podnikatelských rizik Marko Antič.

Děkujeme za pozvání Její Excelenci, paní Emily McLaughlin, velvyslankyni Kanady a za milé setkání také Peteru Formánkovi (na fotce výše druhý zprava), emeritnímu prezidentovi Kanadské obchodní komory v České republice. Do Kanady také zdravíme kolegy z Fairfax Financial Holdings Limited.

Canada Day, slavený každoročně 1. července, představuje významný milník v historii Kanady. Připomíná sjednocení tří britských kolonií do jedné země, Kanadské konfederace, v roce 1867. Tento den byl původně nazýván Dominion Day, což odkazovalo na status Kanady jako "dominia" v rámci Britského impéria, s určitým stupněm samosprávy, ale stále pod britskou korunou. V roce 1982, kdy Kanada získala plnou legislativní nezávislost na Spojeném království, byl tento den přejmenován na Canada Day.

První červencový den je oslavou kanadského kulturního a historického dědictví, jednoty a rozmanitosti. Po celé zemi i za hranicemi se konají různorodé akce, včetně ohňostrojů, koncertů, průvodů a dalších veřejných slavností, které spojují komunity a vyzdvihují národní hrdost. Oslavy nabízejí jedinečnou příležitost ocenit hodnoty, na nichž je Kanada postavena.

Finanční holding Fairfax byl založen v roce 1985 indicko-kanadským podnikatelem Premem Watsou a sídlí v Torontu. Zaměřuje se na majetkové a úrazové pojištění, zajištění a investiční management. Společnost je známá pro svoji konzervativní investiční strategii a silný důraz na dlouhodobou hodnotu. Vlastní široké portfolio dceřiných společností, působí v mnoha zemích světa a má významný globální dosah. Je proslulá svou schopností udržovat finanční stabilitu i v období ekonomických výkyvů.

Colonnade Insurance S.A. je součástí  Fairfax Financial Holdings od svého vzniku v roce 2016.

Canada Day 2024 v Kaiserštejnském paláci. Na fotografii zprava: Dominik Štros, Její Excelence Emily McLaughlin, Veronika Honegrová a Marko Antič.