Zásadní aspekt, který by neměl být opomíjen žádnou společností zabývající se transportem zásilek. Důležitost pojištění zboží během přepravy se ukazuje na případu nedávné nehody v Baltimore, kde došlo k poškození a ztrátě kontejnerů. Bez adekvátního pojištění by majitelé zboží čelili obrovským finančním ztrátám, které by mohly mít devastující dopad na jejich podnikání.

21.06.2024

Finanční rizika a odpovědnost

Případ nehody v Baltimore ukázal, že škody na přepravovaném zboží mohou dosahovat stovek milionů dolarů.  I když konečná výše škody bude známa až po detailní inspekci nákladu a dalším vyšetřování, už nyní je známo, že došlo ke ztrátě dvou kontejnerů a poškození několika dalších, což nepochybně povede k nárokům na náhradu škody. Opovědnost za poškození nákladu však nemusí být pro vlastníka lodi v celkovém počtu uplatněných nároků tak závažná.

Právní omezení odpovědnosti a výhody pojištění zboží

Podle Haag-Visbyských pravidel, která budou pravděpodobně aplikována na vyšetřování škod, je odpovědnost lodního dopravce omezena na maximum 2 SDR (speciální práva čerpání) za hrubý kilogram zboží. To znamená, že v případě ztráty kontejneru o hmotnosti 10 000 kg a hodnotě 100 000 EUR, bude odpovědnost lodního dopravce omezena na přibližně 25 000 EUR. Bez pojištění by tedy majitel zboží obdržel pouze tuto částku, což je čtyřikrát méně než hodnota zboží.

Pro společnosti, které by měli své zboží pojištěné, by však nebyl problém získat kompenzaci. Pojištění totiž kryje základní rizika, jako je mimo jiné kolize lodi s jakýmkoli externím objektem jiným než voda. Tento typ rizika je běžně zahrnut i v základním rozsahu pojištění. Díky pojištění zboží během přepravy je tak zajištěno, že i v případě nehod, které nejsou vzácné, jsou společnosti chráněny před finančními dopady.

Praktický dopad pojištění - 25 000 vs 100 000 EUR

Pokud by tedy společnost v uvedeném příkladě měla své zboží pojištěné, dostala by kromě 25 000 EUR od dopravce dalších 75 000 EUR od pojišťovny, čímž by se celková kompenzace rovnala hodnotě zboží. Bez pojištění by však ztráta činící 75 000 EUR mohla mít závažný dopad na finanční stabilitu firmy.

Tento jednoduchý příklad ukazuje, že je pro společnosti přepravující zboží a pojišťovací makléře nezbytné, aby věnovali dostatečnou pozornost pojištění nákladu a doporučovali jej svým klientům. Aby zajistili, že jejich podnikání bude chráněno před všemi možnými riziky během přepravy. Kromě pokrytí základních rizik nabízí pojištění ochranu i před nepředvídatelnými událostmi. Investice do pojištění zboží je tak malá cena za finanční stabilitu, kterou poskytuje.