Raketové útoky jemenských povstalců na lodě plující Rudým mořem. Protesty zemědělců v zemích Beneluxu a ve Francii proti dotovaným dovozům agrárních produktů. Dvě události, které získaly značnou pozornost médií na sklonku loňského roku. Na první pohled zdánlivě nesouvisející.

15.05.2024

V prvním případě šlo o politicky motivované činy, prováděné za účelem vyjádření podpory Palestině, které měly za cíl přerušit důležitou obchodní trasu. Ve druhém případě byl motiv především ekonomický – zamezit levným dovozům zemědělských plodin, a tím garantovat odbyt vlastní produkce.

Obě odlišně motivovaná jednání však měla ve svém důsledku stejný výsledek - ztrátu zboží. Ať už šlo o jeho zničení po zásahu raketou, v extrémním případě po potopení celé lodi - jako tomu bylo v  případě plavidla M/V Rubymar převážejícím hnojivo letos v březnu, anebo po násilném otevření nákladového prostoru, jako tomu bylo například u rajčat vysypaných z kamionu českého dopravce v lednu tohoto roku.

Kde se tak obě události potkávají, je v oblasti pojistného krytí u pojištění přepravy zboží. Obě patří v případě pojištění přepravy u pojistitelů mezi výluky. Vyloučené jsou totiž škody nebo náklady v důsledku následujících pojistných nebezpečí: „stávka, výluka, zaměstnanecký nepokoj, vzpoura nebo jiný občanský nepokoj, teroristický čin nebo čin osoby jednající z politických, ideologických nebo náboženských motivů“.

Pro majitele zboží, ať už jde o vývozce, dovozce  či jejich zástupce v osobě zasilatelských společností, však existuje z pohledu výše popsaných rizik dobrá zpráva. Pokud si přepravu zboží pojistí, lze taková rizika dopojistit separátním souborem doložek, který má dle originálních podmínek londýnské Joint Cargo Committee (JCC) název Institute Cargo Clauses (Cargo), což v českém ekvivalentu znamená „Soubor doložek pro pojištění pojistných nebezpečí stávek“.

Soubor doložek explicitně uvádí, že pojištěno je: jednání osob stávkujících, osob vůči kterým byla uplatněna výluka, nebo osob podílejících se na pracovních nepokojích, vzbouřeních nebo občanských nepokojích; stávky, výluky, zaměstnanecké nepokoje, vzpoury nebo jiné občanské nepokoje; teroristický čin nebo čin osoby jednající z politických, ideologických nebo náboženských motivů.

Doložky tedy pojišťují jak popsané útoky v Rudém moři (osoby jednající z politických motivů), tak i protesty zemědělců (jednání stávkujících osob).

Colonnade Insurance SA, jakožto přední pojistitel těchto rizik v České republice, standardně nabízí dopojištění těchto rizik, v celé řadě případů i bez příplatku k pojištění stávajícímu. Vzhledem k nepredikovatelné globální geopolitické situaci upisovatelé Colonnade doporučují výše uvedená rizika dopojistit. Pojištění je pak platné u všech druhů přeprav a tím i dopravních prostředků, jakož i u meziskladování během pojištěných přeprav.