Học tập và làm việc tại Cộng Hòa Séc mà không cần lo lắng. Bảo hiểm y tế phức hợp lý tưởng cho những người muốn xin giấy phép cư trú dài hạn hoặc thị thực dài hạn. Bảo hiểm này là bằng chứng tuân thủ pháp luật về bảo hiểm y tế du lịch dành cho người nước ngoài và có thể dễ dàng mua trực tuyến. 

Lý do nên mua

Tư Vấn Y Tế Trực Tuyến 24/7

Tư vấn các vấn đề sức khỏe khẩn cấp và khuyến nghị của chuyên gia. 

Thông tin chi tiết

Hạn Mức Bồi Thường Cao

Hạn Mức Bồi Thường Chăm Sóc Phức Hợp là 25 triệu CZK

Thông tin chi tiết

Mua cùng ngày

Mua trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng từ mọi nơi. Bất cứ lúc nào. 

Mua ngay
Mua trực tuyến

Cách dễ nhất để nhận bảo hiểm của quý vị? Mua thông qua ứng dụng của chúng tôi, thanh toán bằng thẻ và nhận hợp đồng ngay lập tức vào hộp thư đến email của quý vị. 

Bảo hiểm phù hợpvới ai

 • các cá nhân, gia đình và đối tác không phải là công dân Séc 
 • người xin giấy phép cư trú dài hạn hoặc thị thực dài hạn (hoặc gia hạn) tại Cộng Hòa Séc
 • sống riêng tư, làm việc và học tập

Bảo hiểm bao trả những gì

Bảo Hiểm Y Tế Du Lịch dành cho Người Nước Ngoài bao trả cho thời gian học tập và làm việc tại Cộng Hòa Séc. Đây là bảo hiểm phức hợp và có thể được dàn xếp ở phạm vi tối thiểu của tài liệu bảo hiểm y tế du lịch hợp lệ cho thời gian lưu trú hơn 90 ngày theo §180j của Đạo Luật Số 326/1999 Coll., về lưu trú của người nước ngoài trên lãnh thổ của Cộng Hòa Séc, như sửa đổi. 

Người được bảo hiểm có tùy chọn dàn xếp phạm vi bảo hiểm sang khu vực Schengen, trong phạm vi chăm sóc y tế cần thiết và khẩn cấp cho người nước ngoài. 

Trường hợp được bao trả
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Cộng Hòa Séc
 • Đưa đón đến cơ sở chăm sóc sức khỏe chuyên khoa gần nhất
 • Hồi hương hoặc vận chuyển hài cốt của người được bảo hiểm về quê quán của họ
 • Điều trị nha khoa cần thiết
 • Thuốc được kê toa như một phần của dịch vụ chăm sóc ngoại trú
 • Các dịch vụ y tế liên quan đến thai sản và sinh đẻ của người phụ nữ được bảo hiểm sau thời gian đủ điều kiện
 • Chăm sóc phòng ngừa và tiêm chủng bắt buộc
 • Chăm sóc sức khỏe cần thiết và khẩn cấp ngoài phạm vi Cộng Hòa Séc, trong Khu Vực Schengen
 • Dịch vụ hỗ trợ 24/7
Bảo hiểm tùy chọn
 • Thai sản
 • Thể thao chuyên nghiệp
 • Trách nhiệm đối với những thiệt hại đã gây ra
Trường hợp không được bao trả
 • Các sự kiện tổn thất xảy ra trước khi bảo hiểm bắt đầu hoặc sau khi hết hạn bảo hiểm
 • Các sự kiện tổn thất xảy ra ngoài khả năng áp dụng được thỏa thuận của phạm vi bảo hiểm hoặc vượt quá phạm vi bảo hiểm đã thỏa thuận
 • Các sự kiện tổn thất liên quan đến bất kỳ môn thể thao chuyên nghiệp nào, trừ khi nhận được bảo hiểm bổ sung
 • Các sự kiện tổn thất liên quan đến thương tích hoặc bệnh tật xảy ra trước khi bắt đầu bảo hiểm
 • Các sự kiện tổn thất xảy ra trước khi thanh toán phí bảo hiểm
 • Các sự kiện tổn thất xảy ra trong thời gian đủ điều kiện

Câu Hỏi Thường Gặp


Khi báo cáo một sự kiện tổn thất, chúng tôi khuyên quý vị nên sử dụng cách thức điện tử. Quý vị sẽ tìm thấy mẫu thông báo yêu cầu bồi thường trong mục tài liệu bên dưới. Điền thông tin về sự kiện tổn thất và gửi cho chúng tôi qua email kèm theo tất cả các tài liệu cần thiết. Điều này sẽ giúp ích đáng kể để xử lý nhanh chóng yêu cầu bồi thường của quý vị. 

Ngoài ra, quý vị có thể gửi cho chúng tôi bản cứng của mẫu đã điền cùng tài liệu qua đường bưu điện, tuy nhiên, điều này sẽ kéo dài thời gian giải quyết yêu cầu bồi thường. 

Có. Bảo Hiểm Y Tế Du Lịch dành cho Người Nước Ngoài của chúng tôi có thể được sử dụng làm cơ sở để nộp đơn xin thị thực hoặc giấy phép lưu trú dài hạn (trên 90 ngày).

Do đó, hợp đồng bảo hiểm sẽ là bằng chứng về việc mua Bảo Hiểm Y Tế Du Lịch dành cho Người Nước Ngoài theo Đạo Luật Số 326/1999 Coll. về lưu trú của người nước ngoài tại Cộng Hòa Séc, như sửa đổi.

Nếu có vấn đề về việc chấp nhận hợp đồng, hãy gửi email cho chúng tôi tới info@icolonnade.cz.

Có. Bảo Hiểm Y Tế Du Lịch dành cho Người Nước Ngoài bao trả cho du khách, người học tập và lam việc tại Cộng Hòa Séc trong phạm vi chăm sóc sức khỏe phức hợp, bất kể thời gian lưu trú. 

Nếu quý vị mua bảo hiểm cho cả Cộng Hòa Séc và Schengen thì Bảo Hiểm Y Tế Du Lịch dành cho Người Nước Ngoài có hiệu lực trên toàn bộ Khu vực Schengen. Ngoài phạm vi Cộng Hòa Séc, bảo hiểm chỉ bao gồm thời gian lưu trú tối đa 90 ngày của khách du lịch trong phạm vi chăm sóc sức khỏe thiết yếu và khẩn cấp. 

Quý vị có thể mua Bảo Hiểm Y Tế Du Lịch dành cho Người Nước Ngoài tại Cộng Hòa Séc trong phạm vi chăm sóc sức khỏe phức hợp theo hai biến thể khác nhau về hạn mức bồi thường*:

Chăm sóc sức khỏe toàn diện „STANDARD“ (TIÊU CHUẨN)

 • Chi phí y tế (hoặc chăm sóc sức khỏe) và đưa đón 10 000 000 CZK (không dưới 400 000 EUR)
 • Chăm sóc nha khoa 20 000 CZK mỗi năm
 • Thuốc được kê đơn như một phần của dịch vụ chăm sóc ngoại trú 20 000 CZK mỗi năm
 • Tiêm chủng bắt buộc 20 000 CZK mỗi năm
 • Chăm sóc phòng ngừa 1 lần mỗi năm

Chăm sóc sức khỏe toàn diện „PREMIUM“ (CAO CẤP)

 • Chi phí y tế (hoặc chăm sóc sức khỏe) và đưa đón 25 000 000 CZK
 • Chăm sóc nha khoa 25 000 CZK mỗi năm
 • Thuốc được kê đơn như một phần của dịch vụ chăm sóc ngoại trú 25 000 CZK mỗi năm
 • Tiêm chủng bắt buộc 25 000 CZK mỗi năm
 • Chăm sóc phòng ngừa 2 lần mỗi năm

*Trừ khi được quy định khác trong bảng, các giới hạn luôn áp dụng cho sự kiện được bảo hiểm.

Người được bảo hiểm có thể mở rộng phạm vi bảo hiểm cho Khu Vực Schengen trong phạm vi chăm sóc sức khỏe cần thiết và khẩn cấp cho người nước ngoài.

Thông tin chi tiết trong IPID.

Trong trường hợp bị thương hoặc có vấn đề về sức khỏe, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi. Quý vị có thể tìm thấy số điện thoại trên thẻ hỗ trợ, vốn là một phần của tài liệu hợp đồng được gửi cho quý vị sau khi thanh toán phí bảo hiểm. Nhân viên tổng đài giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị nên làm gì tiếp theo. 

Dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoạt động 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm bằng tiếng Anh và tiếng Séc. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ phiên dịch sang tiếng Ukraina, tiếng Nga và tiếng Việt. 

Trong các tình huống đe dọa tính mạng, vui lòng liên hệ trước với dịch vụ cấp cứu (số điện thoại 155). 

Tại phòng khám,, hiệu lực bảo hiểm có thể được chứng minh bằng hợp đồng bảo hiểm hoặc thẻ hỗ trợ do công ty bảo hiểm cấp.

Cả hai tài liệu này đều là một phần của tài liệu hợp đồng được gửi tới email của quý vị sau khi thanh toán phí bảo hiểm. 

Nếu quý vị cần gặp bác sĩ, hãy liên hệ với Dịch Vụ Hỗ Trợ Bảo Hiểm Colonnade. Điều phối viên của chúng tôi sẽ đề xuất giải pháp phù hợp nhất cho tình huống của quý vị, bao gồm cơ sở y tế phù hợp, tư vấn y tế trực tuyến, v.v. 

Nếu, tại thời điểm yêu cầu bồi thường, quý vị đã mua bảo hiểm tùy chọn hợp lệ dành cho thai sản hoặc thời gian chờ biểu phí cơ bản đã hết (3 tháng đối với trường hợp phát hiện có thai lần đầu, 8 tháng đối với trường hợp sinh đẻ), thì tất cả dịch vụ điều trị y tế của người được bảo hiểm liên quan đến thai sản và sinh đẻ tại cơ sở có ký hợp đồng của công ty bảo hiểm hoặc tại cơ sở khác được công ty bảo hiểm phê duyệt trước đều sẽ được bảo hiểm.

Nói chung, bảo hiểm không chi trả cho các dịch vụ chăm sóc nằm ngoài phạm vi bảo hiểm y tế công cộng tại Cộng Hòa Séc. Bảo hiểm bao trả cho dịch vụ xe cứu thương trong trường hợp nguy cấp đe dọa tính mạng. 

Tài liệu

Insurance Policy Example

Stáhnout

Assistance Service

Stáhnout

Information document about the insurance product

Stáhnout

Claim Form 15 (Travel Health Insurance for Foreigners)

Stáhnout

Quý vị cần lời khuyên?

Mua trực tuyến

Hãy mua bảo hiểm cho quý vị và những người thân yêu của quý vị mọi lúc mọi nơi.

Mua trực tuyến →

Quý vị có thắc mắc?

Hãy gọi +420 277 277 979 , nhân viên tổng đài của chúng tôi rất vui được trợ giúp quý vị. 

Gọi cho chúng tôi →

Quý vị muốn hợp tác với chúng tôi?

Bảo Hiểm Y Tế Du Lịch dành cho Người Nước Ngoài cũng có thể được dàn xếp trực tuyến thông qua các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm. 

Liên hệ với chúng tôi →