Pojištění pro firmy a jejich zaměstnance, školy a studenty, asociace, sdružení, banky.

Výhody pro vás

Flexibilita a individuální přístup

Variabilní rozsah pojištění se zaměřením na specifické požadavky klientů. Včetně rizikových profesí.

Covid-19 součástí pojištění

Kryté jsou léčebné výlohy, karanténa a zrušení cesty.

Bez spoluúčasti

Komplexní pojistné krytí s nulovou spoluúčastí, služební i soukromé cesty.

Pro koho je pojištění určeno

 • Zaměstnavatele (IČ)
 • Organizace: sportovní kluby, asociace, školy, banky,
 • Sdružení
 • Dopravce, profesionální řidiče (2 a více osob)
 • Firmy zabývající se stavebními, montážními prácemi
 • Filmové produkce

O produktu

Cestovní pojištění pro zaměstnance je určeno primárně pro pracovní cesty pro kancelářské, manuální i rizikové profese. Smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou s pojistným obdobím 1 rok. Výhodou je tzv. bezohlášková metoda – odpadá povinnost hlášení jednotlivých cest. Na jednu pojistnou smlouvu lze sjednat různé typy cest: krátkodobé do 120 dnů, opakované do 90 dnů (roční karty), dlouhodobé pobyty nad 120 dní – 9 měsíců (po dohodě lze až 1 rok).

K pojistné smlouvě obdržíte digitální kartu YourPass, která obsahuje kontakt na asistenční službu, číslo pojistné smlouvy, rady jak postupovat v případě škody atd. a která je kompatibilní se všemi typy chytrých telefonů.

Co je pojištěno
 • Léčebné výlohy a doprava 
 • Náklady na převoz pojištěné osoby
 • Asistenční služby
 • Právní výlohy
 • Právní pomoc a kauce v případě dopravní nehody
 • Pojištění odpovědnosti
 • Ztráta, odcizení nebo poškození zavazadel a cestovních dokladů včetně zavazadel svěřených zaměstnanci na pracovní cestu
 • Ztráta/odcizení peněz, platebních karet
 • Zrušení, zkrácení či zpoždění cesty
 • Návrat a vyslání náhradního pracovníka
 • Únos dopravního prostředku, únos osoby, braní rukojmí
 • Smrt nebo trvalé tělesné poškození následkem úrazu 
 • Pojištění denních dávek při hospitalizaci v zahraničí
 • Terorismus a nebezpečné události
 • Škoda na pronajatém vozidle
Výluky
 • Úraze pod vlivem alkoholu, drog či léků, které nebyly předepsány lékařem
 • Úrazy či nemoci, které existovaly před dnem počátku pojištění
 • Cesty do zemí, do kterých Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučilo cestovat z důvodu vážné bezpečnostní situace
 • Rizikové sporty, výkon profesionální sportovní činnosti, účast v závodu motorových prostředků, není-li dohodnuto jinak

Komplexní rozsah pojištění a výluk je uveden v pojistných podmínkách v sekci Dokumenty ke stažení.


Co je hrazeno v souvislosti s Covid-19

Skupinové cestovní pojištění se řídí Veřejným příslibem ze dne 22. 2. 2022. V souvislosti s Covid-19 uhradíme:

 • Léčebné výlohy a asistenční služby - léky, lékařské ošetření, hospitalizace, včetně testu na Covid-19, pokud byl předepsaný lékařem, v rámci limitu sjednaného v pojistné smlouvě.
 • Náklady umístění do karantény v zahraničí - dodatečné náklady na ubytování, stravování, související dopravu a změnu cestovního plánu při zahraniční cestě mimo ČR, pokud již tyto nejsou předmětem jiného pojištění, za předpokladu, že karanténa byla nařízena oficiálním místním úřadem a nebyla jím hrazena. Maximální limit plnění je stanoven na 500 EUR na pojištěnou osobu a 1 000 EUR na skupinu pojištěných osob na základě zdokumentovaných výdajů.
 •  Stornopoplatky u pracovních cest - pokud pojištěná osoba nebude moci odcestovat, protože bude v době odjezdu pozitivní na Covid-19 nebo bude mít příznaky Covid-19 onemocnění, bude hygienickým úřadem označena jako podezřelý kontakt nebo bude pojištěné osobě odepřen nástup do dopravního prostředku. Nárok na pojistné plnění se dokládá lékařskou zprávou, potvrzením hygienického úřadu, pozitivním testem nebo sms výzvou, do sjednaného limitu pojistného plnění. 

Platnost cestovního pojištění v souvislosti s Covid-19 se v době pandemie řídí doporučením MZV, vztaženo ke dni odjezdu.

Pokud se jedná o pracovní cesty, výše uvedené se vztahuje na cesty do všech zemí s výjimkou zemí, do nichž MZV vstup důrazně nedoporučuje (tzv. země s extrémním rizikem nákazy Covid-19). Pojistitel poskytne pojistné plnění v souvislosti s Covid-19 i do těchto zemí, za předpokladu:

 • jedná se o nezbytně nutnou pracovní cestu;
 • pojištěná osoba se registruje do systému DROZD a dodrží pravidla pro vstup na území cizího státu;
 • limit plnění na léčebné výlohy v souvislosti s Covid-19 je omezen na max. 5 mil. Kč.

Pokud se jedná o soukromé cesty, pojistné plnění v souvislosti s Covid-19 poskytneme za výše uvedených podmínek v rámci geografické Evropy vč. států kolem Středozemního moře s výjimkou Sýrie. Na území celého světa poskytneme pojistné plnění v souvislosti s Covid-19 pouze do zemí s nízkým a středním rizikem nákazy. Cesty do zemí s vyšší rizikovostí lze nadále pojistit přes naši aplikaci, která již zohledňuje Covid-19 v léčebných výlohách, pojištění karantény v zahraničí i pojištění stornopoplatků. Tento příslib se týká všech aktuálně platných smluv skupinového cestovního pojištění.

Veřejný příslib v písemné elektronické formě naleznete níže v Dokumentech ke stažení. Pojistitel si vyhrazuje právo na změnu či odvolání tohoto veřejného příslibu.

Nejčastější otázky a odpovědi

V případě pracovních cest ne, evidenci cest vede zaměstnavatel, který ji zasílá pojistiteli 1x ročně před koncem pojistného období. V případě soukromých cest, které nejsou součástí roční karty, je vždy třeba cestu hlásit na e-mail client@colonnade.cz.

Ano, léčebné výlohy včetně Covid 19 jsou zahrnuty ve Veřejném příslibu do limitu léčebných výloh. Spoluúčast neuplatňujeme.

Požadovanou změnu stačí zaslat emailem spolu s číslem pojistné smlouvy na email client@colonnade.cz.

Ano, pokud bylo ve smlouvě ujednáno, případně lze rozšířit smlouvu i o pojištění zrušení cesty.

Ano v rámci ročních karet se pojištění automaticky vztahuje i na soukromé cesty.
V ostatních případech dle ujednání v pojistné smlouvě. Pro krátkodobé cesty doporučujeme využít možnost online sjednání se slevou.
Platnost pojištění pro soukromé cesty se řídí Veřejným příslibem.

Pojištění lze uzavřít pro 2 a více zaměstnanců s min. pojistným 2 500 Kč. Pokud potřebujete pojistit jednoho zaměstnance lze tak učinit online.

Pojištění může sjednat zaměstnavatel se sídlem na území ČR  pro své zaměstnance a další osoby, které pro něj prokazatelně vykonávají pracovní činnost, včetně osob, které jsou občany členských států EU.

Dokumenty ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu - skupinové cestovní pojištění

Stáhnout

Informační dokument o pojistném produktu - skupinové cestovní pojištění Truck

Stáhnout

Veřejný příslib

Stáhnout

Pojistné podmínky

Stáhnout

Oceňovací tabulka

Stáhnout

Produktový list - skupinové cestovní pojištění

Stáhnout

Produktový list – Colonnade Truck

Stáhnout

Mohlo by vás zajímat...

Pojištění pro firmy a jejich zaměstnance, školy a studenty, asociace, sdružení, banky.

Krátkodobé úrazové pojištění akcí pro dospělé.

Roční cestovní pojištění pro profesionální řidiče - jednotlivce.

Úrazové pojištění pro Vás i ostatní pasažéry Vašeho vozu.

Potřebujete poradit?

Kontaktujte svého pojišťovacího makléře

Spolupracujeme s více než 300 makléřskými společnostmi v ČR.

Napište nám

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši upisovatelé pro vás připraví nabídku na míru.

Napište nám →
Sjednejte jednoduše online

Sjednejte pojištění pro sebe nebo své zaměstnance jednoduše online. Při sjednání firmou, lze v průběhu pojištění změnit osobu pojištěného řidiče.