Máte otázku, připomínku, podnět či stížnost? Napište nám nebo zavolejte!

Sídlo společnosti

Colonnade Insurance S.A.,
organizační složka

Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4

Tel: +420 234 108 311 (recepce)
Tel: +420 800 700 025 (zákaznická linka - bezplatná)

Email: info@colonnade.cz

IČ: 04485297
DIČ: CZ683752144
Datová schránka: 33qanji


Pojištění pro jednotlivce

Pojištění úrazu a nemoci, domácnosti a osobních věcí

Kontaktujte nás pro sjednání pojištění nebo zjištění informací o Vašem stávajícím pojištění.

Po - Pá 9 - 17 hod
Tel: 844 111 153
Tel: 800 700 025 bezplatně
Email: klient@colonnade.cz

kontaktní formulář

Cestovní pojištění

Informace o pojištění

Pro více informací o cestovním pojištění nás kontaktujte emailem: client@colonnade.cz.

Asistenční služba

Asistenční služba Vám poskytne okamžitou pomoc, pokud onemocníte nebo utrpíte úraz mimo území České republiky. Poskytuje 24 hodinovou pomoc 365 dní v roce.

Tel: +420 221 586 687

kontaktní formulář

Likvidace škod

Nahlášení pojistné události

Hlášení pojistné události na doporučeném formuláři spolu s požadovanými doklady učiňte prosím přednostně emailem na adresu skody@colonnade.cz

kontaktní formulář


Registrace

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77229.
Ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb. je zaregistrována naše společnost na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod č. registrace 00063464 ze dne 28.1.2016.

V případě nespokojenosti s našimi službami nás prosím kontaktujte. Zpracování stížností v naší společnosti vychází z doporučení BoS 12/069 Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, EIOPA a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Pro vyřízení stížnosti se uplatňuje lhůta v délce 30 dnů ode dne doručení stížnosti. Nebudete-li spokojeni s naším stanoviskem ke stížnosti, můžete stížnost postoupit České národní bance či České asociaci pojišťoven

nebo

Colonnade Insurance S.A.
1, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
The Grand Duchy of Luxembourg

Tel: +352 28 11 56 209

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a námi, týkající se pojistné smlouvy neživotního pojištění lze řešit i mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo Kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).

 


Oznámení v rámci tzv. whistleblowingu

V Colonnade klademe mimořádný důraz na to, aby veškerá naše činnost byla v souladu s právem a pravidly obchodní etiky. Proto zde nabízíme možnost pro oznámení jakéhokoli jednání narušujícího právní a regulatorní předpisy, kterého se může dopustit kdokoli v pracovním anebo obdobném vztahu ke Colonnade Insurance S.A.

Kdy je třeba oznámení podat?

Máte-li jakýkoli závažný důvod se domnívat, že při činnostech v rámci Colonnade došlo či může dojít k jednání hrubě porušujícímu právní předpisy anebo etická pravidla. Vaše oznámení budeme vždy zpracovávat jako důvěrná a takovým způsobem, který zajistí ochranu totožnosti oznamovatele.


Kdo může oznámení podat?

 • kterýkoli zaměstnanec Colonnade (včetně bývalých),
 • osoba, která se uchází o zaměstnání v Colonnade,
 • osoba pracující pro Colonnade v jiném než pracovně-právním vztahu,
 • podnikatel v obchodním vztahu ke Colonnade,
 • akcionář anebo partner Colonnade,
 • člen jakéhokoli orgánu Colonnade, není-li současně zaměstnancem,
 • jakákoli osoba provádějící práci pro Colonnade pod dohledem a řízením smluvního partnera společnosti,
 • dodavatel služeb a zboží pro Colonnade,
 • stážisté a dobrovolníci působící v Colonnade.

 

Jaká ochrana je poskytována oznamovatelům?

Oznamovatelé nesmí být vystaveni žádné formě postihu ani výhrůžkám či pokusům o takový postih. Tato ochrana je poskytována zákonem a je vymahatelná. Colonnade zaručí plnou důvěrnost skutečnostem obsaženým v oznámení a také totožnosti oznamovatele.

Oznámení je podáno – co dál?

Během 7 dnů následujících po podání oznámení obdrží oznamovatel potvrzení o jeho přijetí a během následujících 3 měsíců rovněž informaci o způsobu vyšetření oznámených skutečností, jakož i o opatřeních, která Colonnade v souvislosti s oznámením přijala (tato povinnost nebude moci být splněna, pokud je oznámení podáno anonymně bez uvedení adresy osoby, která je učinila).

Kam je možné oznámení podat?

Oznámení může být podáno prostřednictvím jednoho z následujících způsobů:

 • Emailem na adresu: whistleblowing@colonnade-insurance.com
 • Telefonicky na následující čísla: +352 281156-204 nebo +352281156-206
 • Běžnou poštou označenou na obálce "Whistleblowing-confidential!" na adresu:
 

Colonnade Insurance S.A.
1b, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg

 

V případě emailu anebo běžné pošty je možné oznámení podat též anonymně.