40 % doložených škod uzavřeme do 48 hodin od nahlášení

 

Pojistné plnění vyplácíme u 95 % nahlášených škod 

 

 

Přímá komunikace s likvidátorem, který řeší vaši škodu 

 

 

Jak nahlásit škodu 

Škodní událost nám prosím oznamte bez zbytečného odkladu na příslušeném formuláři na adrese

skody@colonnade.cz

Hospitalizace následkem úrazu/nemoci

Domácí léčení následkem úrazu

Zlomeniny, popáleniny, vnitřní poranění

 •  Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 03.
 •  Svého lékaře požádejte o vyplnění formuláře Zpráva lékaře A.
Podmínkou poskytnutí pojistného plnění bude Váš souhlas s tím, abychom mohli nahlížet do všech lékařských zpráv a záznamů. Můžeme Vás rovněž požádat o návštěvu námi určeného lékaře.
 

Dokumenty ke stažení Dokumenty ke stažení

Závažné úrazy

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 04.
 •  Svého lékaře požádejte o kopii zdravotní dokumentace z průběhu léčení.

Podmínkou poskytnutí pojistného plnění bude Váš souhlas s tím, abychom mohli nahlížet do všech lékařských zpráv a záznamů. Můžeme Vás rovněž požádat o návštěvu námi určeného lékaře.

 Dokumenty ke staženíDokumenty ke stažení 

Skupinové pojištění úrazu 

Vaše pojištění úrazu bylo sjednáno zaměstnavatelem / organizací. 

 • Vyplňte prosím  formulář Hlášení škodní události 05.
 •  Svého lékaře požádejte o vyplnění formuláře Zpráva lékaře A.
Podmínkou poskytnutí pojistného plnění bude Váš souhlas s tím, abychom mohli nahlížet do všech lékařských zpráv a záznamů. Můžeme Vás rovněž požádat o návštěvu námi určeného lékaře.
 

Dokumenty ke stažení Dokumenty ke stažení

Pojištění pravidelných plateb

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 07.
 • Spolu s formulářem nám prosím zašlete dokumentaci dle typu pojistné události, kterou uplatňujete.

Podmínkou poskytnutí pojistného plnění bude Váš souhlas s tím, abychom mohli nahlížet do všech lékařských zpráv a záznamů. Můžeme Vás rovněž požádat o návštěvu námi určeného lékaře.

 

V případě pracovní neschopnosti doložte:

 • Formulář Zpráva lékaře B
 • Kopii potvrzení pracovní neschopnosti včetně č. diagnózy
 • Propouštění zprávu z nemocnice pokud došlo k hospitalizaci
 • Kopie všech platných pracovních smluv včetně dodatků

 

V případě hospitalizace následkem úrazu či nemoci doložte:

 • Formulář Zpráva lékaře B
 • Propouštěcí zprávu z nemocnice
 • Potvrzení o poskytnutí nemocniční lůžkové péče
 • Kopii pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku

 

V případě nezaměstnanosti doložte:

 • Formulář C Potvrzení zaměstnavatele
 • Kopii ukončované pracovní smlouvy včetně dodatků
 • Kopii dokladu o rozvázání pracovního poměru
 • Kopii potvrzení o vaší evidenci na Úřadu práce

 

Dokumenty ke stažení Dokumenty ke stažení

 Pojištění domácích mazlíčků

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 06.
 • V případě léčby úrazu/nemoci vašeho mazlíčka prosím doložte zprávu veterináře (formulář D).
 • Přiložte účet/fakturu za veterinární ošetření.
 

Dokumenty ke stažení

Pojištění peněženky, klíčů a platební karty

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 08.
 • Spolu s formulářem nám prosím zašlete dokumentaci dle typu pojistné  události, kterou uplatňujete.

 

V případě odcizení peněženky doložte:

 • Policejní protokol o vloupání či loupeži vaší peněženky
 • Doklady prokazující výši nákladů spojených s výměnou osobních dokladů a karet
 • Přiměřené důkazy že došlo k vloupání či loupeži

 
 V případě ztráty či odcizení klíčů doložte:

 • Policejní protokol o odcizení klíčů
 • Doklady prokazující výši nákladů na zámečníka, výměnu zámků či klíčů

           

V případě ztráty či odcizení platební karty:

 • Policejní protokol o odcizení platební karty

Nárok na pojistné plnění Vám vznikne pouze v případě, že jakékoliv vloupání nebo loupež ohlásíte na policii nejpozději do 24 hodin od zjištění.

 

Dokumenty ke stažení

Pojištění mobilního telefonu

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 08.
 • Odcizení mobilního telefonu nahlaste neprodleně na Policii ČR a zablokujte si svůj telefon u  mobilního operátora nejpozději do 12 hodin od okamžiku, kdy jste se o události dozvěděli.
 • Vyžádejte si policejní protokol o události, který nám zašlete spolu s Hlášením.

 

Dokumenty ke stažení

Pojištění domácnosti

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 09.
   

Spolu s formulářem doložte následující dokumentaci:

 • Policejní protokol v případě vloupání, krádeže či vandalismu
 • V případě požáru dokumentaci o zásahu Hasičského záchranného sboru ČR
 • Přiměřené důkazy prokazující váš nárok ( fotografie, účtenky, faktury)    

Nárok na pojistné plnění Vám vznikne pouze v případě, že jakékoliv vloupání nebo loupež ohlásíte na policii nejpozději do 24 hodin od zjištění.

 
 Dokumenty ke staženíDokumenty ke stažení

Úrazové pojištění v autě - Sedadla

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 03 (mimo trvalých následků).
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 04 pro nahlášení trvalých následků úrazu z pojištění Sedadel.
 • Svého lékaře požádejte o vyplnění formuláře Zpráva lékaře A.

Podmínkou poskytnutí pojistného plnění bude Váš souhlas s tím, abychom mohli nahlížet do všech lékařských zpráv a záznamů. Můžeme Vás rovněž požádat o návštěvu námi určeného lékaře.

Dokumenty ke stažení