Jak nahlásit škodu 

Škodní událost nám prosím oznamte bez zbytečného odkladu na příslušeném formuláři na adrese

skody@colonnade.cz

Po registraci škodní události budete kontaktováni naším likvidátorem, který Vám sdělí další postup.

 

Majetek a odpovědnost

 • Hned po vzniku škody zajistěte, aby se škoda nezvětšovala.
 • Vzniklou škodu zdokumentujte pořízením fotografií poškozených věcí.
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 13.
 • Vyčkejte s opravou nebo odstraňováním poškozených věcí na pokyn pojišťovny (netýká se rychle kazících se věcí...).
 • V případě spáchání trestného činu nebo pokusu o něj, volejte policii (vandalismus, odcizení...).
 • V případě pojištění odpovědnosti neuznávejte nárok poškozeného na náhradu škody ani tuto škodu nehraďte.

 Dokumenty ke stažení

Přeprava

 • Hned po vzniku škody zajistěte, aby se škoda nezvětšovala.
 • Vzniklou škodu zdokumentujte pořízením fotografií poškozených věcí.
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 12.
 • Dále budeme vyžadovat: Pojistný certifikát (originál), Nákladní list (originál), Komerční zápis (originál), Dodavatelskou fakturu, Protokol o škodě vystavený škodním komisařem (tzv. Survey Report, originál).
 • Vyčkejte s opravou nebo odstraňováním poškozených věcí na pokyn pojišťovny (netýká se rychle kazících se věcí...).
 • V případě spáchání trestného činu nebo pokusu o něj, volejte policii (vandalismus, odcizení...).

Dokumenty ke stažení

Cestování

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 10 nebo 11.
 • Nezapomeňte si prosím uschovat originály účtenek a oficiální potvrzení vydaná policií nebo jinými institucemi (lékařská zařízení, přepravci).

Dokumenty ke stažení

Skupinové pojištění úrazu

Vaše pojištění úrazu bylo sjednáno zaměstnavatelem / organizací.

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 05.
 • Svého lékaře požádejte o vyplnění formuláře Zpráva lékaře A.
 • V případě trvalého tělesného poškození následkem úrazu, prosím vyplňte Hlášení škodní události 04.
 
Podmínkou poskytnutí pojistného plnění bude Váš souhlas s tím, abychom mohli nahlížet do všech lékařských zpráv a záznamů. Můžeme Vás rovněž požádat o návštěvu námi určeného lékaře.
 
Dokumenty ke stažení