Jak postupovat


V případě pojistné události nás prosím co nejdříve kontaktuje na telefonním čísle 234 108 311 nebo emailem na adresu skody@colonnade.cz.

Po registraci škodní události budete kontaktováni našim likvidátorem, který Vám sdělí další postup.

 

  • Hned po vzniku škody zajistěte, aby se škoda nezvětšovala.
  • Vzniklou škodu zdokumentujte pořízením fotografií poškozených věcí.
  • Škodu nahlaste neprodleně na vyplněném a podepsaném formuláři na adresu naší společnosti.
  • Vyčkejte s opravou nebo odstraňováním poškozených věcí na pokyn pojišťovny (netýká se rychle kazících se věcí...).
  • V případě spáchání trestného činu nebo pokusu o něj volejte policii (vandalismus, odcizení...).
  • V případě pojištění odpovědnosti neuznávejte nárok poškozeného na náhradu škody ani tuto škodu nehraďte.