• Věříme ve fair play - poctivé a čestné jednání jsou pro nás klíčové v obchodních i osobních vztazích.
  • Jde nám o výsledek, ne o hry.
  • Pracujeme jako tým – my a klient. Neuznáváme agresivní jednání a ceníme si loajality.
  • Jsme na sebe nároční, ale ne na úkor našich blízkých.
  • Jsme podnikaví a otevření novým příležitostem.
  • Jsme obezřetní – vždy zvažujeme možná pro a proti. O ztráty nestojíme.
  • Učíme se – z výher i omylů.
  • Naším jednáním bychom nikdy a nijak neohrozili budoucnost naší společnosti.
  • Práce nás nejen živí, ale i baví.