Holding Fairfax byl založen v roce 1985 a dnes je silnou mezinárodní společností kótovanou na torontské burze. Její portfolio tvoří desítky pojišťoven a zajišťoven nabízejících životní i neživotní pojištění vč. pojištění rizik spojených s podnikáním.

Pojišťovací a zajišťovací divize Fairfax Financial Holdings

Fairfax Financial Holdings patří mezi světové lídry v oblasti pojištění a zajištění. U Lloyd’s figuroval Fairfax v roce 2015 jako pojistitel s 5. nejvyšší upisovací kapacitou v hodnotě 1,38 miliard liber (přibližně 1,83 miliard eur).

  • V oblasti pojištění podnikatelských rizik obsadila Fairfax Financial Holdings
    8. pozici v žebříčku pojistitelů a zajistitelů v USA.
  • Celosvětově se americká pojišťovna a zajišťovna Odyssey Re, která je součástí
    Fairfax Financial Holdings, umístila ve dvacítce největších neživotních zajišťoven.
  • Kanadská Northbridge je pátou největší pojišťovnou podnikatelských rizik na místním trhu.
  • Brit Insurance je jedním z vedoucích pojistitelů Lloyd’s.
  • V prosinci 2016 se součástí holdingu FFH stala pojišťovna Allied World.
  • V roce 2017 byla dokončena akvizice poboček AIG v Latinské Americe a ve střední a východní Evropě. 
Fakta

Počet pojšťoven a zajišťoven 26
Počet trhů působnosti více než 100
GWP 19 mld. USD
Celková hodnota investic 43 mld. USD
Počet zaměstnanců pojišťoven a zajišťoven více než 15 000