Díky tomuto produktu s denním odškodným až 1 500 Kč v případě hospitalizace na běžném lůžku, bude o Vás i o Vaši rodinu postaráno. Vy tak budete moci dostát svým závazkům a zajistit každodenní potřeby svých blízkých.

Pro koho je pojištění určeno

 • Pojištění je určeno jak pro jednotlivce ve věku od 18 do 74 let, tak pro celé rodiny. V rámci rodinné varianty jsou děti pojištěny zdarma! Pojištění můžete čerpat až do svých 80. narozenin.

Co je pojištěno

 • Hospitalizace v nemocnici následkem úrazu
 • Hospitalizace na ARO a JIP následkem úrazu
 • Souběžná hospitalizace

Výhody programu

 • Program platí 24 hodin denně, po celém světě.
 • Děti jsou do programu zahrnuty zdarma na 50% částek dospělých.
 • Platby v průběhu platnosti programu nezvýšíme.
 • Nejsou potřeba vstupní dotazníky ani lékařská vyšetření.
 • Nezáleží na Vašem povolání, provozovaných sportech (včetně rizikových) ani koníčcích.
 • Vyplacené částky nepodléhají zdanění.
 • Každý si může zvolit výši pojištění podle svých potřeb.

Rozsah

  Úroveň A Úroveň B
Hospitalizace následkem úrazu, denní odškodné 1 500 Kč 750 Kč
Hospitalizace na ARO nebo JIP následkem úrazu, denní odškodné 3 000 Kč 1 500 Kč
Souběžná hospitalizace obou partnerů následkem úrazu, denní odškodné, každý 3 000 Kč 1 500 Kč
Souběžná hospitalizace obou partnerů na ARO nebo JIP následkem úrazu, denní odškodné, každý 6 000 Kč 3 000 Kč

Měsíční cena programu

  Úroveň A Úroveň B
Individuální varianta 374 Kč 224 Kč
Rodinná varianta 659 Kč 374 Kč