Úrazové pojištění pro každého. V rámci rodinné varianty jsou děti pojištěny zdarma na 50 % částek dospělých.

Pojištění pro případ smrti a trvalého tělesného poškození následkem úrazu.

Pojištění pro nejběžnější úrazy, které se nám stávají při každodenních činnostech a zálibách.

Finanční jistota v případě hospitalizace následkem úrazu.

Denní odškodné v případě hospitalizace i domácího léčení následkem úrazu.

Krátkodobé úrazové pojištění dětí na tábory, příměstské tábory i soustředění - pro jednotlivce i skupiny.