Hospitalizace je v mnoha případech spojena s finanční zátěží rodinného rozpočtu, kterou představují nejen náklady na léčbu, ale i účty, které na nás čekají doma. Pro takové případy jsme pro Vás připravili pojištění Hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci, které Vás pojistí až na částku 1 500 Kč za každý den strávený na nemocničním lůžku.

Pro koho je pojištění určeno

 • Pojištění je určeno jak pro jednotlivce ve věku od 18 do 74 let, tak pro celé rodiny. V rámci rodinné varianty jsou děti pojištěny zdarma! 
 • Pojištění můžete využívat až do svých 80. narozenin.

Co je pojištěno

 • Hospitalizace v nemocnici následkem úrazu nebo nemoci
 • Hospitalizace na ARO a JIP následkem úrazu nebo nemoci
 • Souběžná hospitalizace

Výhody pojištění

 • Pojištění platí 24 hodin denně, po celém světě.
 • Děti jsou pojištěny zdarma na 50% částek dospělých.
 • Platby v průběhu platnosti pojištění nezvýšíme.
 • Nejsou potřeba vstupní dotazníky ani lékařská vyšetření.
 • Nezáleží na Vašem povolání, provozovaných sportech (včetně rizikových) ani koníčcích.
 • Vyplacené částky nepodléhají zdanění.
 • Každý si může zvolit výši pojištění podle svých potřeb.

Rozsah

Věk klienta 18-74, platí do 80. narozenin
ROZSAH POJIŠTĚNÍ Úroveň A Úroveň B
Hospitalizace následkem úrazu a nemoci 1 500 Kč 750 Kč
Hospitalizace na ARO a JIP následkem úrazu a nemoci 3 000 Kč 1 500 Kč
Souběžná hospitalizace následkem úrazu a nemoci 3 000 Kč 1 500 Kč
Souběžná hospitalizace na ARO a JIP následkem úrazu a nemoci 6 000 Kč 3 000 Kč

Měsíční cena programu

Měsíční platba  Úroveň A
Úroveň B
Věk Jednotlivec Rodina Jednotlivec Rodina
18 - 39  509 Kč 929 Kč 291 Kč 509 Kč
40 - 49  644 Kč 1 199 Kč 359 Kč 644 Kč
50 - 59  914 Kč 1 739 Kč 494 Kč 914Kč
60 - 75 1 184 Kč   629 Kč