Vyplatíme Vám pojistné plnění, které Vám pomůže v těžkých životních situacích.

Pojištění jakéhokoliv úrazu či nemoci s vysokými částkami pojistného krytí.

Pojištění zajistí finanční stabilitu v nelehké životní situaci.

Pojištění při pobytu v nemocnici doplněno o denní odškodné v případě domácího léčení úrazu.

Garance pravidelného příjmu až po dobu 6 měsíců.