Základní pojištění pro každého vlastníka domu či bytu, které jej chrání před škodami na majetku způsobenými např. krádeží či živly. Součástí je i pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví či majetku vůči třetím osobám.

Krytá rizika

  • Krádež vloupáním
  • Požár
  • Úder blesku, hrom, vichřice a krupobití
  • Únik či prosáknutí vody z potrubí nebo topení
  • Pád letadla, pád předmětů z letadla
  • Náraz vozidla

Pojištění klíčů

  • Bonusové pojištění zdarma pro případ odcizení nebo ztráty klíčů od domu či vozidla.

Hradíme

  • Náklady na výměnu zámků a klíčů
  • Náklady na zámečníka
  • Nájem náhradního vozu na dobu jednoho dne, pokud ztratíte klíče k Vašemu vozidlu a jejich náhrada bude trvat déle než dvacet čtyři hodin.

Rozsah

   Úroveň A Úroveň B Úroveň C
Pojištění vybavení domácnosti
pro uvedená rizika

500 000 Kč

250 000 Kč

100 000 Kč
Pojištění odpovědnosti
1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč
Pojištění klíčů
5 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč
Sublimity      
Elektronika až 300 000 kč až 150 000 kč až 60 000 kč
Šperky až 200 000 kč až 100 000 kč až 40 000 kč
Oblečení až 100 000 kč až 50 000 kč až 20 000 kč

Měsíční cena programu

   Úroveň A  
   Úroveň B   
   Úroveň C   
249 Kč 169 Kč 96 Kč

Dokumenty ke stažení