Nedobrovolná ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost či hospitalizace. Situace, kdy rodina ztrácí jistotu pravidelného příjmu na několik týdnů i měsíců. Pojištění pravidelných plateb Vám garantuje pravidelný příjem až po dobu 6 měsíců.

Pro koho je určeno

  • Pojištění je určeno pro osoby ve věku od 18 let do 65 let, které trvale žijí na území České republiky a jsou zaměstnány v pracovním nebo služebním poměru na dobu určitou či neurčitou.
  •  Pojištění je možné  čerpat až do 70. narozenin.
 

Co je pojištěno

  • Pracovní neschopnost z důvodu úrazu nebo nemoci
  • Nedobrovolná ztráta zaměstnání
  • Hospitalizace následkem úrazu či nemoci
 

Výhody

  • Pravidelný příjem až po dobu 6 měsíců.
  • Stejné podmínky pro riziková i neriziková povolání.
  • Žádné vstupní dotazníky, lékařské prohlídky, čestná prohlášení o zdravotním stavu).
  • Platnost 24 hodin po celém světě.

Rozsah

  Úroveň A
Pracovní neschopnost (měsíční odškodné) 5 000 Kč
Ztráta zaměstnání ( měsíční odškodné) 5 000 Kč
Hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci ( denní odškodné) 500 Kč

Měsíční cena programu

  Úroveň A
Individuální varianta 374 Kč
Partnerská varianta 659 Kč