Se ztrátou klíčů od domu nebo s krádeží peněženky se jistě setkala většina z nás. Nejcitelněji nás obvykle zasáhnou náklady spojené s vyřízením nových dokladů, nákladů na výměnu zámku a pořízení nových klíčů. Pro tyto případy jsme pro Vás připravili pojištění, které Vám poskytne finanční prostředky na krytí těchto nákladů.

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je určeno pro jednotlivce bez omezení věku.

Co je pojištěno?

V případě odcizení Vaší peněženky Vám uhradíme:

  • Náklady na výměnu peněženky, osobních dokladů a platebních karet. 
  • Poplatky spojené se žádostmi o nové osobní doklady a platební karty. 

V případě ztráty nebo odcizení Vašich klíčů Vám uhradíme:

  • Náklady spojené s výměnou ztracených nebo odcizených klíčů.
  • Náklady spojené s výměnou Vašich zámků a klíčů.
  • Náklady na služby zámečníka.

V případě ztráty nebo odcizení Vaší platební karty uhradíme:

  • Náklady spojené se zneužitím Vaší platební karty.

Rozsah

     Měsíční platba  
      Plnění     
Odcizení peněženky 30 Kč *
až 4 500 Kč
Ztráta nebo odcizení klíčů 30 Kč *
až 4 500 Kč
Zneužití platební karty 30 Kč * až 10 000 Kč

* Celková měsíční platba je 30 Kč za tyto tři položky dohromady. Tvoří jeden balíček produktu.