Manažer hospitalizovaný mnoho týdnů po dopravní nehodě, klíčový odborník zraněný v zahraničí, dělníci uvězněni pod sutinami - podobné události představují vážné komplikace nejen pro postižené, ale i pro jejich zaměstnavatele. A nejcennější zaměstnanci jsou velmi často i těmi nejohroženějšími.

Pro koho je pojištění určeno

  • Ocení jej zaměstnavatelé úzce specializovaných odborníků, kreativních pracovníků nebo jiných klíčových zaměstnanců, jejichž dočasná nebo trvalá absence představuje pro zaměstnavatele velmi nákladné hledání náhradního řešení

 

Výhody

  • Individuální přístup
  • Pojistná ochrana pro zaměstnance i zaměstnavatele
  • Náhrada zvýšených nákladů zaměstnavatele v případě delší hospitalizace manažera.
  • Náhrada na executive search zaměstnavatele v případě smrti úrazem nebo při vážném postižení manažera.

Krytá rizika

  • Smrt následkem úrazu
  • Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
  • Závažné trvalé poškození následkem úrazu
  • Denní odškodné při hospitalizaci následkem úrazu od 1. dne pobytu v nemocnici