Manažer hospitalizovaný mnoho týdnů po dopravní nehodě, klíčový odborník zraněný v zahraničí, dělníci uvězněni pod sutinami. Podobné události představují vážné komplikace nejen pro postižené, ale i pro jejich zaměstnavatele.

Pro koho je pojištění určeno

 • Pojištění sjednáváme jako skupinové. Smlouvu může uzavřít zaměstnavatel, sportovní klub, sdružení, škola, finanční instituce, cestovní kancelář atd.
 • Úrazové pojištění zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému tělesnému poškození, trvalému tělesnému poškození či smrti pojištěného.
 • Dříve se sjednávalo hlavně jako ochrana nejrizikovějších zaměstnanců, v současné době se úrazové pojištění stalo již tradiční součástí nabídky zaměstnaneckých benefitů nebo jako doplňková služba pro zákazníky.
 • Úrazové pojištění patří do tzv. obnosových pojištění. Sjednává se za účelem získání obnosu v důsledku pojistné události, to znamená, že lze získat pojistné plnění od jednoho či více pojistitelů.

 

Výhody

 • Skladbu pojištění šijeme na míru dle individuálních požadavků klienta, velikosti a rizikovosti skupiny i rozpočtových možností.
 • Pojištění sjednáme bez zdravotních dotazníků i na vyšší limity.
 • Díky skupinovému úpisu, rozložení rizika a jednodušší administrativě nabídneme výhodnější podmínky než při individuálním sjednání.
 • Pojistná ochrana pro zaměstnance i zaměstnavatele, zaměstnavatel nabídne zaměstnancům kvalitní prověřený pojistný program, zároveň zabezpečí zaměstnance před finančními dopady závažných úrazů.
 • Pokud jsou pojištění klíčoví zaměstnanci, v případě delší hospitalizace nebo smrti manažera uhradíme náklady rizikový management nebo executive search.

Krytá rizika

 • Denní odškodné při hospitalizaci následkem úrazu od 1. dne pobytu v nemocnici
 • Doba nezbytného léčení
 • Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
 • Závažné trvalé poškození následkem úrazu
 • Náklady na rekvalifikaci, úpravu domácnosti, na invalidní vozík
 • Smrt následkem úrazu