Pojištění pro firmy a jejich zaměstnance, školy a studenty, asociace, sdružení, banky.

Výhody pro vás

Flexibilní pojištění dle potřeb klienta

Každou pojistnou smlouvu připravujeme dle individuálních potřeb klienta.

Bez zdravotních prohlídek

Pro uzavření pojištění nevyžadujeme žádné zdravotní prohlídky.

Ochrana zaměstnavatele

Úhrada nákladů na “executive search” a rizikový management v případě smrti či vážného úrazu klíčového zaměstnance.

Pro koho je pojištění určeno

 • Zaměstnavatele (IČ)
 • Organizace: sportovní kluby, asociace, školy, banky
 • Složky IZS: zachránáře, sbory dobrovolných hasičů (SDH)
 • Členy představenstva, statutární ředitele, jednatele, členy dozorčí rady
 • Osoby přepravované motorovými vozidly - SPZ
 • Filmové produkce

O produktu

Skupinové úrazové pojištění  je oceňovaným benefitem ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů i jiných zájmových skupin. Uzavření skupinové smlouvy umožňuje nastavení výhodnějších cen a jednoduché administrace ze strany zaměstnavatele / organizace a pojištěným zajistí finanční prostředky v případě úrazu, které se stanou při plnění pracovních povinností či volnočasových aktivitách.

Co je pojištěno
 • Nezbytná doba léčení
 • Dočasná pracovní neschopnost
 • Hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci
 • Domácí léčení následující po hospitalizaci
 • Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
 • Úplná trvalá invalidita následkem úrazu
 • Výlohy na invalidní vozík v případě trvalého tělesného poškození
 • Náklady na rekvalifikaci
 • Smrt následkem úrazu
 • Pohřební výlohy v případě smrti následkem úrazu
 • Zlomeniny
 • Popáleniny
 • Chirurgický zákrok v důsledku úrazu
Výluky
 • Úraz pod vlivem alkoholu, drog či léků, které nebyly předepsány lékařem
 • Úrazy či nemoci, které existovaly před dnem počátku pojištění
 • Hospitalizace za účelem kosmetického zákroku
 • Rizikové sporty, výkon profesionální sportovní činnosti, účast v závodu motorových prostředků (není-li dohodnuto jinak)
 • Škody v souvislosti s trestným činem či pokusem o jeho spáchání

Komplexní rozsah pojištění a výluk je uveden v pojistných podmínkách v sekci Dokumenty ke stažení.

Nejčastější otázky a odpovědi

V případě hospitalizace následkem úrazu je denní odškodné vypláceno od 1. dne hospitalizace, tedy bez spoluúčasti a to po dobu max. 365 dní.

Počet pojištěných osob, jejich činnost a Vaši představu o rozsahu pojistného krytí.

Každá nabídka je připravována na míru a nezávazně, cena se odvíjí od rozsahu pojistného krytí, rizikovosti, počtu osob a výše limitů.

Ano, úrazové pojištění je tzv. obnosové, pojistné plnění Vám náleží ze všech platných smluv.

Dokumenty ke stažení

Informační dokument o pojistném produktu - skupinové úrazové pojištění

Stáhnout

Informační dokument o pojistném produktu - skupinové pojištění úrazu motorová vozidla

Stáhnout

Pojistné podmínky

Stáhnout

Oceňovací tabulky pro dobu léčení a trvalé tělesné poškození

Stáhnout

Produktový list - úraz a nemoc

Stáhnout

Produktový list - pojištění klíčových zaměstnanců

Stáhnout

Produktový list – členové statutárních orgánů

Stáhnout

Produktový list – motorová vozidla

Stáhnout

Mohlo by vás zajímat...

Krátkodobé úrazové pojištění akcí pro dospělé.

Krytí škod způsobených třetím stranám za vadné poskytnutí služeb, zásah do soukromí, podvodné jednání a další.

Kryje osobní odpovědnost členů orgánů společnosti po celém světě. Automatické pojištění dceřiných společností.

Úhrada nákladů a škod souvisejících s únikem či poškozením dat.

Potřebujete poradit?

Napište nám

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře. Naši upisovatelé pro vás připraví nabídku na míru.

Napište nám →

Kontaktujte svého pojišťovacího makléře

Spolupracujeme s více než 300 makléřskými společnostmi v ČR.

Kolik stojí zdraví a život?

Jsou k nezaplacení. Pojistné může stát řádově desítky nebo stovky korun měsíčně. Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku.