Cestovní pojištění kryje pouze náhlé akutní nemoci a úrazy, zatímco zdravotní pojištění lékařské péče i prevenci, pravidelné kontroly a vyšetření související s těhotenstvím.

EXPAT – pojištění lékařské péče pro dlouhodobé pobyty v zahraničí.

Základní informace o pojištění

 • Pojištění sjednává zaměstnavatel = pojistník.
 • Pojištěn je český zaměstnanec a jeho rodinní příslušníci žijící dlouhodobě v zahraničí nebo cizí státní příslušník pracující dlouhodobě v ČR, jehož zaměstnavatelem je česká společnost.
 • Maximální věk pro možnost sjednání pojištění 65 let, možnost čerpání pojištění do dovršení 75 let.
 • Pojištění lze sjednat pro celý svět s výjimkou oblastí, kam MZV ČR nedoporučilo cestovat z důvodů vážné bezpečnostní nebo zdravotní situace.

Výhody pojištění

 • On-line systém pro správu pojištění.
 • Aplikace pro pojištěné umožní vyhledat nejbližší lékařské zařízení a odeslat účty k proplacení.

 • Mezinárodní servis zajišťuje renomovaná společnost The Henner Group poskytující služby již od roku 1947.

Dokumenty ke stažení

Smluvní dokumentaci připravujeme
Aplikace Henner EN

 Pojistné krytí

 • Náklady na lékařskou péči až do 2 000 000 Euro za rok.

 • Přímé řešení plateb v rámci sítě smluvních zdravotnických zařízení.

 • Náklady na lékařkou péči v případě těhotenství a porodu, stomatologické, oftalmologické a onkologické péče, náklady spojené s transplantací orgánů.

 • 24 hodinová asistence s celosvětovou působností.

 • On-line přístup do přehledu pojistných událostí.

 Volitelná připojištění

 • Úrazové pojištění - denní odškodné při pracovní neschopnosti, odškodnění trvalých následků nebo smrti, náklady na bezbariérové úpravy a rekvalifikaci.
 • Pojištění osobního majetku