Cestovní pojištění je dnes standardním zabezpečením zaměstnanců na zahraničních pracovních cestách. Naše nabídka produktů pasuje zaměstnancům na všech pracovních pozicích.

Pro koho je pojištění určeno

 • Smlouvu sjednává pojistník – zaměstnavatel, manažer sportovního klubu, představitel v podstatě jakékoliv skupiny s pojistným zájmem.
 • Pojištění je určeno osobám vyjíždějícím jménem zaměstnavatele nebo pojistníka na pracovní cesty do zahraničí.
 • I s Evropským zdravotním průkazem je cestovní pojištění stále potřebné, neřešíte spoluúčasti a máte bezplatnou asistenci, která se o všechno postará.
 • Pracovní cesty mohou být čistě administrativního rázu nebo s manuální činností.
 

Výhody

 • Rámcová pojistná smlouva platí celý rok, sjedná se na základě předpokladu a na konci se zúčtuje na základě skutečnosti.
 • V rámci jedné pojistné smlouvy můžeme spravovat pojištění i dceřiných společností nebo zahraničních poboček.
 • Komplexní pojistné krytí s nulovou spoluúčastí šijeme na míru osobám, jejich profesi a četnosti výjezdu.
 • Asistenční služba v českém jazyce, 24 hodin denně. 

„Pojistky na míru” pro vybrané profese:

TRUCK – celoroční cestovní pojištění pro profesionální řidiče

 • Roční rámcová smlouva na počet karet na jméno na SPZ
 • Bez omezení počtu výjezdů

TRAVELLER – celoroční cestovní pojištění pro obchodníky a administrativní pracovníky

 • Bez omezení počtu výjezdů
 • Kryje i soukromé cesty

Co je hrazeno v souvislosti s Covid-19

(Aktualizace k 25. 8. 2021)

Skupinové cestovní pojištění se řídí Veřejným příslibem ze dne 25. 8. 2021, v souvislosti s Covid-19 uhradíme:

 • Léčebné výlohy a asistenční služby - léky, lékařské ošetření, hospitalizace, včetně testu na COVID-19, pokud byl předepsaný lékařem, v rámci limitu sjednaného v pojistné smlouvě.
 
 • Náklady umístění do karantény v zahraničí - dodatečné náklady na ubytování, stravování, související dopravu a změnu cestovního plánu při zahraniční cestě mimo ČR, pokud již tyto nejsou předmětem jiného pojištění, za předpokladu, že karanténa byla nařízena oficiálním místním úřadem a nebyla jím hrazena. Maximální limit plnění je stanoven na 500 EUR na pojištěnou osobu a 1 000 EUR na skupinu pojištěných osob na základě zdokumentovaných výdajů.
 
 • Stornopoplatky u pracovních cest - pokud pojištěná osoba nebude moci odcestovat, protože bude v době odjezdu pozitivní na COVID-19 nebo bude mít příznaky COVID-19 onemocnění, bude hygienickým úřadem označena jako podezřelý kontakt nebo bude pojištěné osobě odepřen nástup do dopravního prostředku. Nárok na pojistné plnění se dokládá lékařskou zprávou, potvrzením hygienického úřadu, pozitivním testem nebo sms výzvou do sjednaného limitu pojistného plnění.
 

Platnost cestovního pojištění v souvislosti s Covid-19 se v době pandemie řídí doporučením MZV, vztaženo k dni odjezdu.

Pokud se jedná o pracovní cesty, výše uvedené se vztahuje na cesty do všech zemí s výjimkou zemí, do nichž MZV vstup důrazně nedoporučuje (tzv. „černých“). Pojistitel poskytne pojistné plnění v souvislosti s COVID-19 i do těchto zemí, za předpokladu:
▪ Jedná se o nezbytně nutnou pracovní cestu;
▪ Pojištěná osoba se registruje do systému DROZD a dodrží pravidla pro vstup na území cizího státu;
▪ Limit plnění na léčebné výlohy v souvislosti s COVID-19 je omezen max. 5 mil. Kč.

Pokud se jedná o soukromé cesty, pojistné plnění v souvislosti s COVID-19 poskytneme za výše uvedených podmínek pouze do zemí s nízkým a středním rizikem nákazy (tzv. zelených a oranžových). Cesty do zemí s vyšší rizikovostí lze nadále pojistit přes naši aplikaci, která již zohledňuje COVID-19 v léčebných výlohách, pojištění karantény v zahraničí i pojištění stornopoplatků.

Tento příslib se týká všech aktuálně platných smluv skupinového cestovního pojištění.

Veřejný příslib v písemné elektronické formě naleznete výše v Dokumentech ke stažení. Pojistitel si vyhrazuje právo na změnu či odvolání tohoto veřejného příslibu.

Jak postupovat při zrušení cesty, karanténě nebo jak nahlásit škodní událost naleznete v sekci Pojistná událost.
 

Přehled pojistného krytí

  SILVER GOLD PLATINUM
Léčebné výlohy a asistenční služby
Výlohy na akutní zubní ošetření
Spoluúčast
1 250 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
2 250 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
30 000 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
Náklady na cestu náhradního pracovníka 50 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
Náklady na cestu přivolané osoby
Limit na jeden den
100 000 Kč
3 500 Kč
100 000 Kč
3 500 Kč
100 000 Kč
3 500 Kč
Zavazadla a osobní věci
Limit na jedno zavazadlo
Limit na jednu položku
Spoluúčast
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
Zpoždění zavazadel
Spoluúčast
-
 
5 000 Kč
6 hodin
10 000 Kč
6 hodin
Zpoždění letu
Spoluúčast
-
 
5 000 Kč
6 hodin
10 000 Kč
6 hodin
Právní pomoc a kauce v případě dopravní nehody 150 000 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč

Smrt následkem úrazu
Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
 
100 000 Kč
100 000 Kč
 
200 000 Kč
200 000 Kč
 
500 000 Kč
500 000 Kč
Odpovědnost za škodu 1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
5 000 000 Kč
Únos dopravního prostředku, únos osoby či braní rukojmí - 20 000 Kč
20 000 Kč
Zahraniční pracovní cesty - profesionální řidiči  Ne   Ne   Ne
Zimní sporty   Ne  Ano  Ano
Rizikové sporty   Ne   Ne   Ne
Územní platnost Evropa/Svět Evropa/Svět Evropa/Svět
Maximální délka jedné cesty  60 dní 60 dní 60 dní