Cestovní pojištění je dnes standardním zabezpečením zaměstnanců na zahraničních pracovních cestách. Naše nabídka produktů pasuje zaměstnancům na všech pracovních pozicích.

Pro koho je pojištění určeno

 • Smlouvu sjednává pojistník – zaměstnavatel, manažer sportovního klubu, představitel v podstatě jakékoliv skupiny s pojistným zájmem.
 • Pojištění je určeno osobám vyjíždějícím jménem zaměstnavatele nebo pojistníka na pracovní cesty do zahraničí.
 • I s Evropským zdravotním průkazem je cestovní pojištění stále potřebné, neřešíte spoluúčasti a máte bezplatnou asistenci, která se o všechno postará.
 • Pracovní cesty mohou být čistě administrativního rázu nebo s manuální činností.
 

Výhody

 • Rámcová pojistná smlouva platí celý rok, sjedná se na základě předpokladu a na konci se zúčtuje na základě skutečnosti.
 • V rámci jedné pojistné smlouvy můžeme spravovat pojištění i dceřiných společností nebo zahraničních poboček.
 • Komplexní pojistné krytí s nulovou spoluúčastí šijeme na míru osobám, jejich profesi a četnosti výjezdu.
 • Asistenční služba v českém jazyce, 24 hodin denně. 

„Pojistky na míru” pro vybrané profese:

TRUCK – celoroční cestovní pojištění pro profesionální řidiče

 • Roční rámcová smlouva na počet karet na jméno na SPZ
 • Bez omezení počtu výjezdů

TRAVELLER – celoroční cestovní pojištění pro obchodníky a administrativní pracovníky

 • Bez omezení počtu výjezdů
 • Kryje i soukromé cesty

 

Přehled pojistného krytí

  SILVER GOLD PLATINUM
Léčebné výlohy a asistenční služby
Výlohy na akutní zubní ošetření
Spoluúčast
1 250 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
2 250 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
30 000 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
Náklady na cestu náhradního pracovníka 50 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
Náklady na cestu přivolané osoby
Limit na jeden den
100 000 Kč
3 500 Kč
100 000 Kč
3 500 Kč
100 000 Kč
3 500 Kč
Zavazadla a osobní věci
Limit na jedno zavazadlo
Limit na jednu položku
Spoluúčast
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
Zpoždění zavazadel
Spoluúčast
-
 
5 000 Kč
6 hodin
10 000 Kč
6 hodin
Zpoždění letu
Spoluúčast
-
 
5 000 Kč
6 hodin
10 000 Kč
6 hodin
Právní pomoc a kauce v případě dopravní nehody 150 000 Kč
150 000 Kč
150 000 Kč

Smrt následkem úrazu
Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
 
100 000 Kč
100 000 Kč
 
200 000 Kč
200 000 Kč
 
500 000 Kč
500 000 Kč
Odpovědnost za škodu 1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
5 000 000 Kč
Únos dopravního prostředku, únos osoby či braní rukojmí - 20 000 Kč
20 000 Kč
Zahraniční pracovní cesty Ano Ano  Ano
Zahraniční soukromé cesty Ano  Ano  Ano
Zahraniční pracovní cesty - profesionální řidiči  Ne   Ne   Ne
Zimní sporty   Ne  Ano  Ano
Rizikové sporty   Ne   Ne   Ne
Územní platnost Evropa/Svět Evropa/Svět Evropa/Svět
Maximální délka jedné cesty  60 dní 60 dní 60 dní