Cestovní pojištění je vhodným řešením zabezpečení zaměstnanců na zahraničních pracovních cestách. Naše nabídka produktů uspokojí zaměstnance na všech pracovních pozicích.

Pro koho je pojištění určeno

  • Osobám vyjíždějícím během roku opakovaně do zahraničí (manažeři, obchodníci)
 

Výhody

  • Celoroční pojištění bez omezení počtu výjezdů.
  • Nerozlišují se cesty pracovní a soukromé.
  • Komplexní pojistné krytí ve třech variantách s nulovou spoluúčastí.
  • Pro cesty po Evropě zvýhodněná sazba varianty Gold a Platinum - kryjí i běžné zimní sporty.
  • Asistenční služba v českém jazyce, 24 hodin denně.

Přehled pojistného krytí

  SILVER GOLD PLATINUM
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb
limit na akutní zubní ošetření
spoluúčast
1 250 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
2 250 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
30 000 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
Pojištění náhradního pracovníka 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
Pojištění přivolané osoby
limit na jeden den pobytu
100 000 Kč
3 500 Kč
100 000 Kč
3 500 Kč
100 000 Kč
3 500 Kč
Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
limit na jedno zavazadlo
limit na jednu položku
spoluúčast
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
0 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč
Pojištění zpoždění zavazadel během letecké dopravy
spoluúčast
nesjednává se
 
5 000 Kč
6 hodin
10 000 Kč
6 hodin
Pojištění zpoždění letu
spoluúčast
nesjednává se
 
5 000 Kč
6 hodin
10 000 Kč
6 hodin
Pojištění právní pomoci a kauce v případě dopravní nehody 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
Pojištění úrazu
smrt následkem úrazu
trvalé následky úrazu
 
100 000 Kč
100 000 Kč
 
200 000 Kč
200 000 Kč
 
500 000 Kč
500 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škody 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Pojištění únosu dopravního prostředku nesjednává se 20 000 Kč 20 000 Kč
Zahraniční pracovní cesty ANO ANO  ANO
Zahraniční soukromé cesty ANO  ANO  ANO
Zahraniční cesty řidičů z povolání  NE  NE  NE
Zimní sporty  NE  ANO  ANO
Rizikové sporty  NE  NE  NE
Územní platnost  EVROPA/SVĚT EVROPA/SVĚT EVROPA/SVĚT
Maximální délka jedné cesty  60 dní 60 dní 60 dní