Naše odborné znalosti a zkušenosti znamenají, že jsme schopni poskytovat konkrétní pojistné řešení pokrývající prakticky každé riziko v oblasti leteckého průmyslu.

Pro koho je pojištění určeno

 • Výrobci leteckých produktů
 • Provozovatelé letišť
 • Pozemní letištní obsluha
 • Letištní dodavatelé
 • Provozovatelé firemních letadel
 • Komerční všeobecné letectví
 • Pojištění dopravních prostředků proti válce a terorismu

Rozsah pojištění

Odpovědnost za produkt

 • Zákonná odpovědnost výrobců koster letadel a motorů a rovněž dodavatelů menších komponentů.
 • Odpovědnost pozemních a pracovních skupin.
 • Krytí trupu letadel a odpovědnosti pro komponenty letadel v jejich péči a opatrovnictví.

Odpovědnost vlastníků a provozovatelů letišť

 • Navrhujeme programy na ochranu konkrétních rizik provozovatelů jednotlivých letišť.
 • Odpovědnost provozovatele může být omezena na prostory nebo může zahrnovat všechny aspekty provozu.

Zařízení pro údržbu, opravy a generální opravy

 • Zahrnujeme prostory zařízení, správce hangárů a produkty buď jednotlivě, nebo souhrnně v jedné pojistce.

Poskytovatelé služeb

 • Všechny pojistky zahrnují odpovědnost třetích stran vznikající z používání motorových vozidel v prostorách letišť.