Pojištění je zjednodušeným cargo pojištěním určeným pro přepravy v tuzemsku a z/do sousedních zemí prováděné vlastníkem zboží jeho vlastními vozidly. Sjednává se s ročním limitem plnění v závislosti na počtu používaných vozidel bez ohledu na celkový objem přeprav.

Pro koho je pojištění určeno

 • podnikatelské subjekty, které zajišťují pravidelně se opakujících přepravu zboží a služeb: vlastními nákladními nebo užitkovými silničními vozidly,
 • vlastním jménem pojištěného,
 • na území České republiky anebo sousedních států,
 • v rámci podnikatelské činnosti pojištěného

 

Krytá rizika

 • nehoda vozidla
 • požár, úder blesku, výbuch
 • zřícení stavby nebo její části, pád létajícího stroje nebo jeho části, pád stromu
 • zemětřesení, výbuch sopky, vichřice, povodeň, záplava, sesuv půdy, pád laviny
 • krádež z uzavřeného a uzamčeného vozidla po násilném překonání překážky
 • možnost připojištění nakládky a vykládky

Výhody

 • jednoduchost a jednoznačnost
 • samostatné pojistné podmínky
 • rozsah pojištění pokrývá nejčastější nahodilé události, které jsou příčinou škod při silniční přepravě
 • symbolická cena ve srovnání s dosahovaným obratem odpovídajícím velké četnosti přeprav minimální administrativní zatížení pro pojištěného v průběhu doby pojištění
 • změny v parametrech smlouvy bez nutnosti vystavování dodatků
 • individuální přístup pojistitele ke každému klientovi