Chrání dopravce před rizikem, kterému je vystaven při uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé během přepravy na nákladu.

Pro koho je pojištění určeno

 • Subjekty podnikající v silniční dopravě

 

Krytá rizika

 • Věcná škoda na přepravovaném zboží
 • Náklady právní ochrany
 • Výdaje vynaložené na zachraňovací náklady
 • Vícenáklady spojené se škodou na nákladu

Výhody

 • Rozsah pojištění je dán právní úpravou odpovědnosti.
 • Územní platnost pojištění se vztahuje jak na tuzemské tak mezinárodní přepravy na území Evropy (s výjimkou Albánie, Kosova a Černé Hory).
 • Individuální přístup ke klientům
 • Aktuální stav vozového parku je dokládán pojistkou, kterou pojistitel vystavuje při každé změně.
 • Základní rozsah pojištění zahrnuje nároky na náhradu škody odcizením nebo krádeží a překročením dodací lhůty a vztahuje se i na přepravy prováděné náhradním vozidlem.
 • Pojištění je možno rozšířit i na výlohy marné přepravy, možnost navýšení limitu plnění do výše udané ceny nad váhový limit ručení.