Colonnade nabízí pojištění přepravy zboží ve všech jeho formách: ze skladu do skladu, všemi dopravními prostředky na souši, po moři či letecky. 

Pro koho je určeno

  • Primární průmysl, sekundární průmysl a maloobchod
  • Projekty infrastruktury 
  • Speditéři, kteří svým zákazníkům chtějí nabízet pojištění nákladní dopravy
  • Malé a střední podniky, nadnárodní společnosti a obecně všichni vývozci a dovozci

 

 

Předmět pojištění

Obvyklé druhy obchodovatelného zboží ve vhodném přepravním a manipulačním obalu během přepravy všemi druhy dopravních prostředků po souši, na moři, letecky. 

Doba pojištění

Pojistnou smlouvu lze uzavřít: 

  • Na roční období na základě obratu nebo deklarací jednotlivých přeprav
  • Pro jednotlivou neopakující se přepravu
  • Pro přepravy v rámci jednoho obchodního kontraktu