Základní pojistný produkt nabízí výrobcům a distributorům možnost rozšíření pojištění na odpovědnost za škodu v důsledku vady výrobku. Za vadný výrobek je možno považovat i vadně vykonanou práci / služby dodané pojištěným, pokud se jejich vada projeví po předání.

Co je kryto?

  • Pojištění pokrývá škody na zdraví či na majetku třetích osob, k nimž došlo v souvislosti s užitím/použitím výrobku pojištěného, který tak nezaručoval z hlediska bezpečnosti vlastnosti, které bylo možno oprávněně očekávat. Vyloučeny však zůstávají škody na samotném výrobku pojištěného, jakož i související reklamační nároky.
  • Pojištění se nevztahuje na činnosti odborného charakteru a související finanční škody, které vyplývají z profesní odpovědnosti.