Ochrana podnikatelů a firem před nároky třetích stran vyplývajících z jejich právní odpovědnosti za škody nebo újmy vzniklé při podnikatelské činnosti či způsobené vadným výrobkem. 

Pro koho je pojištění určeno

 • průmyslové podniky
 • firmy a podnikatelé
 • fyzické osoby podnikající

 

Rozsah pojištění

 • Náhrada věcné škody a škody na zdraví včetně osobní újmy
 • Náhrada finanční škody vyplývající z věcné škody nebo škody na zdraví
 • Náhrada nákladů na právní řízení
 • Náhrada regresních nároků zdravotních pojišťoven
 • Náhrada škody v souvislosti s vlastnictvím / držbou / pronájmem nemovitosti
 • Náhrada škody na věcech zaměstnanců, členů statutárních nebo dozorčích orgánů a na osobních věcech návštěvníků pojištěného (včetně vozidel)
 • Náhrada ekologických škod v režimu „náhlých a nahodilých“ - klauzule 72h
 • Křížová odpovědnost pojištěných subjektů (kryje vzájemnou odpovědnost)
 • Odpovědnost při cestách do zahraničí zaměstnanců včetně

Výhody

 • Flexibilní rozsah pojištění se zaměřením na specifické požadavky klientů
 • Pokročilé a inovativní řešení Celosvětové pojistné krytí pro přímý i nepřímý export
 • Kombinované krytí včetně stažení výrobku z trhu
 • Možnost tvorby a správy mezinárodních programů