Komplexní pojištění škod na majetku a odpovědnosti vůči třetím osobám, které mohou vzniknout v souvislosti se stavební nebo montážní činností. 

Pro koho je pojištění určeno

 • Investoři, developeři
 • Stavební společnosti
 • Dodavatelé a subdodavatelé staveb

 

Předmět pojištění

 • Budovaná stavební a montážní díla
 • Stavební stroje, nářadí, vybavení staveniště
 • Náklady na odstranění trosek

Krytá rizika

Pojištění proti všem rizikům (All risk) kryje například:

 • Škody při výstavbě/montáži
 • Požár, vichřice, povodeň a další živly
 • Škody z titulu odpovědnosti vůči třetím osobám vč. škod na okolním majetku
 • Riziko stavitele stanovené u pojistného krytí instalace u obchodníků a drobných dodavatelů
 • Testování a uvedení do provozu
 • Spojené stavební a provozní programy
 • Krytí pro případ prodlení se spuštěním (DSU), včetně běžných nákladů, placení úroků a ztráty zisku/nájmu.